HP LaserJet P2055 Printer series - Zkroucení a zvlnění

background image

Zkroucení a zvlnění

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Jak vysoká teplota, tak
vysoká vlhkost způsobují zkroucení médií.

Média možná byla ve vstupním zásobníku příliš dlouho.
Obraťte stoh médií v zásobníku. Rovněž zkuste média
ve vstupním zásobníku otočit o 180°.

Otevřete dvířka pro přímý výstup média a zkuste úlohu
vytisknout za použití přímé dráhy.

Teplota fixační jednotky může být příliš vysoká.
Zkontrolujte, zda je v ovladači tiskárny zvolen správný
druh média. Pokud problém přetrvává, použijte typ
média vyžadující nižší fixační teplotu, například fólie
nebo lehká média.