HP LaserJet P2055 Printer series - Odstranění uvíznutého média

background image

Odstranění uvíznutého média

Při odstraňování uvíznutých médií buďte opatrní, abyste uvíznutý papír nepřetrhli. Pokud zůstane
kousek papíru v zařízení, může způsobit další uvíznutí.

UPOZORNĚNÍ:

Před odstraněním uvíznutých médií vypněte produkt a odpojte napájecí šňůru.