HP LaserJet P2055 Printer series - Výstupní přihrádky

background image

Výstupní přihrádky

UPOZORNĚNÍ:

Nechcete-li zařízení poškodit, nesnažte se odstanit uvíznutý papír v horní výstupní

přihrádce přímým vytažením.

1.

Na zadní straně zařízení otevřete dvířka pro přístup k uvíznutému papíru.

CSWW

Uvíznutí 119

background image

2.

Uchopte oběma rukama uvíznutý papír a pomalu jej vytáhněte ze zařízení.

3.

Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím

120 Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW