HP LaserJet P2055 Printer series - Instalace zařízení v síti

background image

Instalace zařízení v síti

V této konfiguraci je zařízení připojeno přímo k síti a lze ho nakonfigurovat tak, aby všechny počítače
v síti tisknuly přímo na toto zařízení.

POZNÁMKA:

Jde o doporučenou síťovou konfiguraci pro toto zařízení.

1.

Před zapnutím připojte zařízení přímo k síti zapojením síťového kabelu do síťového portu
zařízení.

2.

Zapněte zařízení, počkejte 2 minuty a potom pomocí ovládacího panelu vytiskněte konfigurační
stránku.

POZNÁMKA:

Před pokračováním dalším krokem se přesvědčte, zda je na konfigurační

stránce uvedena adresa IP. Jestliže na ní uvedena není, vytiskněte konfigurační stránku znovu.

3.

Vložte do počítače disk CD-ROM dodaný se zařízením. Pokud se instalační program nespustí,
vyhledejte na disku CD-ROM soubor setup.exe a poklepejte na něj.

4.

Postupujte podle pokynů instalačního programu.

POZNÁMKA:

Jakmile instalační program zobrazí výzvu k zadání síťové adresy, zadejte

adresu IP uvedenou na konfigurační stránce, kterou jste vytiskli před spuštěním instalačního
programu, nebo zařízení vyhledejte v síti.

5.

Vyčkejte na dokončení instalace.