HP LaserJet P2055 Printer series - Automatická konfigurace

background image

Automatická konfigurace

1.

Na ovládacím panelu klepněte na tlačítko

OK

.

2.

Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku Konfigurace sítě a potom klepněte na tlačítko

OK

.

3.

Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku BOOTP nebo DHCP a potom klepněte na tlačítko

OK

.

4.

Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku Ano a potom klepněte na tlačítko

OK

.

Než bude automatická adresa IP připravena k použití, může to trvat několik minut.

5.

Pomocí tlačítek

Zpět

nebo

Storno

opusťte nabídku Konfigurace sítě.

POZNÁMKA:

Konkrétní automatické režimy IP (např. BOOTP, DHCP nebo AutoIP) lze změnit

pouze pomocí implementovaného webového serveru nebo HP ToolboxFX. Pokud je AutoIP zakázán,
HP výchozí IP (192.0.0.192) bude automaticky povolen.