HP LaserJet P2055 Printer series - Nastavení rychlosti připojení

background image

Nastavení rychlosti připojení

POZNÁMKA:

Nesprávné změny rychlosti připojení mohou způsobit, že zařízení nebude

komunikovat s ostatními síťovými zařízeními. Ve většině situací by zařízení mělo být ponecháno
v automatickém režimu. Změny mohou způsobit restartování zařízení. Změny provádějte pouze
v době, kdy je zařízení nečinné.

1.

Na ovládacím panelu klepněte na tlačítko

OK

.

2.

Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku Konfigurace sítě a potom klepněte na tlačítko

OK

.

3.

Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku CFG LINK a potom klepněte na tlačítko

OK

.

4.

Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku LINK a potom klepněte na tlačítko

OK

.

5.

Pomocí tlačítek se šipkami vyberte jedno z následujících nastavení.

AUTO

10T POLOVIČNÍ

10T PLNÝ

100TX POLOVIČNÍ

100TX PLNÝ

100TX AUTO

1000TX PLNÝ

POZNÁMKA:

Nastavení musí být v souladu se síťovým zařízením, ke kterému zařízení

připojujete (síťový rozbočovač, přepínač, brána, směrovač nebo počítač).

CSWW

Konfigurace sítě

45

background image

46

Kapitola 5 Připojení

CSWW

background image

6