HP LaserJet P2055 Printer series - Podporované síťové protokoly

background image

Podporované síťové protokoly

Zařízení podporuje síťový protokol TCP/IP. Jde o nejběžněji používaný a akceptovaný síťový
protokol. Mnoho síťových služeb tento protokol využívá. Toto zařízení také podporuje protokol IPv4 a
IPv6. V následující tabulce jsou uvedeny síťové služby a protokoly, které jsou zařízením
podporovány.

Tabulka 5-1

Tisk

Název služby

Popis

port9100 (přímý režim)

K výchozímu tiskovému portu TCP/IP na tiskovém serveru
HP Jetdirect získáte přístup pomocí softwaru, například
HP Standard Port

Line printer daemon (LPD)

LPD poskytuje zařazovací služby pro systémy TCP/IP.
Služby LPD používejte na tiskovém serveru HP Jetdirect.

Tisk WS

Používejte tiskové služby WSD Microsoft (Web Services for
Devices) podporované tiskovým serverem HP Jetdirect.

Tabulka 5-2

Detekce síťového zařízení

Název služby

Popis

SLP (Service Location Protocol)

Jedná se o protokol DDP (Device Discovery Protocol)
sloužící k vyhledání a konfiguraci zařízení v síti. Tento
protokol používají převážně softwarové systémy do
společnosti Microsoft.

mDNS (multicast Domain Name Service – tj. protokol
„Rendezvous“ nebo „Bonjours“)

Jedná se o protokol DDP (Device Discovery Protocol)
sloužící k vyhledání a konfiguraci zařízení v síti. Tento
protokol používají převážně softwarové systémy Apple
Macintosh.

Detekce WS

Umožňuje detekci protokolů Microsoft WS na tiskovém
serveru.

Protokol LLMNR (TCP/IP verze 6)

Udává, zda se na požadavky protokolu LLMNR odpovídá
přes IPv6.

NetBIOS přes TCP/IP

Poskytuje komunikaci mezi aplikacemi na různých počítačích
v místní síti. Protože programovací rozhraní běží
prostřednictvím systému TCP/IP (NBT), každý počítač v síti
má název NetBIOS i adresu IP odpovídající názvu hostitele
(třebaže oba tyto názvy nemusí být stejné).

Zákazník DNS

Název domény DNS, na které je tiskový server HP Jetdirect
(například support.hp.com).

CSWW

Konfigurace sítě

41

background image

Tabulka 5-3

Zasílání zpráv a správa

Název služby

Popis

HTTP (hypertext transfer protocol)

Umožňuje webovým prohlížečům komunikovat s
integrovaným webovým serverem.

EWS (Embedded Web Server)

Umožňuje uživateli spravovat zařízení prostřednictvím
webového prohlížeče.

SNMP (simple network management protocol)

Je používán síťovými programy ke správě zařízení.
Podporován je protokol SNMP verze 3 a standardní objekty
MIB-II (Management Information Base).

Web Jetadmin (WJA)

Aplikace pro správu poskytující řízený přístup k tiskovému
serveru HP Jetdirect a k funkcím tisku.

EPC

Software HP Easy Printer Care 2.0 (EPC 2.0) poskytuje
funkce typu HP Web Jetadmin pro malé a středně velké
podniky s více než 15 tiskárnami HP LaserJet. Software 2.0
zaručuje snadnou údržbu laserové tiskárny a ochranu vašich
investic do tisku a jednoduché, konsolidované doplňování
spotřebního materiálu.

Tabulka 5-4

Adresování IP

Název služby

Popis

DHCP (dynamic host configuration protocol)

Slouží k automatickému přiřazování adres IP. Server DHCP
poskytne zařízení adresu IP. Ve většině případů není
vyžadován žádný zásah uživatele, zařízení samo získá
adresu IP od serveru DHCP.

BOOTP (bootstrap protocol)

Slouží k automatickému přiřazování adres IP. Server
BOOTP poskytne zařízení adresu IP. Aby mohlo zařízení
získat adresu IP od serveru BOOTP, musí správce na tomto
serveru zadat hardwarovou adresu MAC.

Auto IP

Slouží k automatickému přiřazování adres IP. Není-li server
DHCP ani BOOTP dostupný, umožňuje tato služba zařízení
vytvořit jedinečnou adresu IP.

Maunální IP

Adresu IP lze manuálně nakonfigurovat na tiskovém serveru
pomocí ovládacího panelu tiskárny nebo implementovaného
webového serveru.

Telnet

Nastavením parametrů konfigurace pomocí výchozí adresy
IP vytvoříte připojení Telnet vašeho systému k tiskovému
serveru HP Jetdirect. Po provedení konfigurace tiskový
server po vypnutí a následném zapnutí konfiguraci uloží.

Metoda RARP

Tiskový server lze nastavit pro používání metody RARP na
systémech UNIX a Linux. Metoda RARP se používá pro
odpovědi na požadavek RARP tiskového serveru a dodává
mu adresu IP. Metoda RARP umožňuje pouze konfiguraci
adresy IP.

ARP/PING

Tiskový server HP Jetdirect lze nakonfigurovat s adresou IP
pomocí příkazu arp z podporovaného systému. Pracovní
stanice, z níž se konfigurace provádí, se nachází ve stejném
segmentu sítě jako tiskový server HP Jetdirect.

42

Kapitola 5 Připojení

CSWW