HP LaserJet P2055 Printer series - Připojení kabelu USB

background image

Připojení kabelu USB

Kabel USB zapojte do zařízení. Druhý konec kabelu USB připojte k počítači.

1

Port USB typu B

2

Konektor USB typu B

40

Kapitola 5 Připojení

CSWW