HP LaserJet P2055 Printer series - Zásobník 1

background image

Zásobník 1

Zásobník 1 je přístupný z přední strany tiskárny. Tiskárna nejprve tiskne ze zásobníku 1, až poté se
pokusí tisknout z ostatních zásobníků.

Vymezovače média zajišťují, aby bylo médium správně podáno do tiskárny a aby tisk nebyl nakřivo
(vzhledem k médiu). Při vkládání média upravte vymezovače média tak, aby odpovídaly šířce
použitého média.

CSWW

Plnění zásobníků

55