HP LaserJet P2055 Printer series - Podporované formáty papíru a tiskových médií

background image

Podporované formáty papíru a tiskových médií

Tento produkt podporuje mnoho formátů papíru a přizpůsobí se různým médiím.

POZNÁMKA:

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, vyberte před tiskem v ovladači tiskárny

správný formát a typ papíru.

Tabulka 6-1

Podporované formáty papíru a tiskových médií

Formát a rozměry

Zásobník 1

Zásobník 2

Volitelný zásobník 3
na 500 listů

Duplexní jednotka
(pouze duplexní
modely)

Letter

216 × 279 mm

Legal

216 × 356 mm

A4

210 × 297 mm

A5

148 × 210 mm

A6

105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce)

B5 (JIS)

182 × 257 mm

Executive

184 × 267 mm

Pohlednice JIS

100 × 148 mm

Dvojitá pohlednice (JIS)

148 × 200 mm

16 K

184 x 260 mm

16 K

195 × 270 mm

16 K

197 × 273 mm

8,5 × 13

216 × 330 mm

CSWW

Podporované formáty papíru a tiskových médií

49

background image

Formát a rozměry

Zásobník 1

Zásobník 2

Volitelný zásobník 3
na 500 listů

Duplexní jednotka
(pouze duplexní
modely)

Obálka Commercial č. 10

105 × 241 mm

Obálka B5 ISO

176 × 250 mm

Obálka C5 ISO

162 × 229 mm

Obálka DL ISO

110 × 220 mm

Obálka monarch

98 × 191 mm

Vlastní

76 × 127 mm až 216 × 356 mm

(3,0 × 5,0 palce až 8,5 × 14 palců)

Tabulka 6-1

Podporované formáty papíru a tiskových médií (pokračování)

50

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW