HP LaserJet P2055 Printer series - Režim klidu

background image

Režim klidu

Toto zařízení obsahuje režim klidu, který snižuje hluk během tisku. Při zapnutém režimu klidu
zařízení tiskne pomaleji.

Chcete-li povolit režim klidu, postupujte podle následujících pokynů.

1.

Na ovládacím panelu klepněte na tlačítko

OK

.

2.

Pomocí tlačítka šipka dolů vyberte možnost Nastavení systému a potom klepněte na tlačítko

OK

.

3.

Pomocí tlačítka šipka dolů vyberte možnost Režim klidu a potom klepněte na tlačítko

OK

.

4.

Pomocí tlačítka šipka dolů vyberte možnost Zapnuto a potom klepněte na tlačítko

OK

.

CSWW

Režim klidu

63

background image

64

Kapitola 7 Použití funkcí produktu

CSWW

background image

8