HP LaserJet P2055 Printer series - Používání vodoznaku

background image

Používání vodoznaku

Vodoznak je upozornění, například Důvěrné, které je vytištěno na pozadí každé stránky dokumentu.

1.

V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk).

2.

Otevřete nabídku Watermarks (Vodoznaky).

3.

Vedle nabídky Mode (Režim) vyberte typ vodoznaku, který chcete použít. Vyberte možnost
Watermark (Vodoznak), který se bude tisknout jako poloprůhledná zpráva. V případě, že si
přejete tisk neprůhledné zprávy, zvolte možnost Overlay (Překrytí).

4.

Vedle nabídky Pages (Stránky) určete, zda se má vodoznak tisknout na všechny stránky nebo
pouze na první stránku.

5.

Vedle nabídky Text můžete vybrat jednu ze standardních zpráv nebo zvolte možnost Custom
(Vlastní) a do příslušného pole zadejte novou zprávu.

6.

Zvolte možnosti zbývajících nastavení.