HP LaserJet P2055 Printer series - Tisk více stránek na jeden list papíru v systému Macintosh

background image

Tisk více stránek na jeden list papíru v systému Macintosh

Na jeden list papíru lze vytisknout více stránek. Tato funkce snižuje náklady na tisk stránek konceptu.

1.

V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk).

2.

Vyberte ovladač.

3.

Otevřete nabídku Layout (Rozložení).

4.

Vedle položky Pages per Sheet (Počet stránek na list) vyberte počet stránek, který chcete na
jednotlivých listech vytisknout (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16).

CSWW

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Macintosh

35

background image

5.

Vedle položky Layout Direction (Směr rozložení) vyberte pořadí a umístění stránek na listu.

6.

Vedle možnosti Borders (Okraje) vyberte typ okrajů, které se mají kolem jednotlivých stránek
listu vytisknout.