HP LaserJet P2055 Printer series - Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu

background image

Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu

U tohoto výrobku HP je zaručeno, že neobsahuje žádné závady materiálu ani provedení.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které (a) byly znovu naplněny, repasovány nebo jakkoli
upraveny, (b) vykazují problémy způsobené nesprávným použitím, nevhodným skladováním nebo
provozem v prostředí, které nevyhovuje zveřejněným specifikacím pro tiskárny, nebo (c) vykazují
opotřebení způsobené běžným užíváním.

Chcete-li získat záruční servis, vraťte výrobek v místě prodeje (s písemným popisem potíží a
ukázkami tisku) nebo se obraťte na podporu zákazníků HP. Společnost HP na základě vlastního
uvážení buď vymění vadné výrobky, nebo vrátí kupní cenu.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JE VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA VÝHRADNÍ A
NEPOSKYTUJÍ SE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ PÍSEMNÉ
NEBO ÚSTNÍ. SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD SE PŘEDEVŠÍM ZŘÍKÁ VŠECH
ODVOZENÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI
PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NERUČÍ SPOLEČNOST HP V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO DAT)
NEBO JINÉ ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA NEBO JINÝCH PŘÍČIN.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI
NEUPRAVUJÍ ZÁKONNÁ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI VÝROBKU (S VÝJIMKOU
ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM) A JSOU JEJICH DOPLNĚNÍM.

142 Dodatek B Servis a podpora

CSWW