HP LaserJet P2055 Printer series - Zákaznická podpora

background image

Zákaznická podpora

Získejte telefonickou podporu dostupnou pro vaši zemi/
oblast (zdarma během záruční doby)

Mějte při ruce název produktu, sériové číslo, datum
zakoupení a popis problému.

Telefonní čísla určená pro vaši zemi/oblast najdete na
letáku, který byl součástí balení produktu, nebo na webové
adrese

www.hp.com/support/

.

Získání 24hodinové internetové podpory

www.hp.com/support/ljp2050series

Získání podpory produktů používaných s počítačem
Macintosh

www.hp.com/go/macosx

Stažení softwarových nástrojů, ovladačů a elektronických
informací

www.hp.com/go/ljp2050series_software

Objednání dalších služeb nebo smluv o údržbě se
společností HP

www.hp.com/go/carepack

146 Dodatek B Servis a podpora

CSWW