HP LaserJet P2055 Printer series - Podporované ovladače tiskárny pro systém Windows

background image

Podporované ovladače tiskárny pro systém Windows

Univerzální ovladač tiskárny HP PCL 5 (HP UPD PCL 5) (k dispozici ke stažení na internetu)

HP PCL 6 (na disku CD produktu)

Univerzální ovladač tiskárny s emulací HP HP UPD PS) (k dispozici ke stažení na internetu)

Ovladač XPS (XML Paper Specification) (k dispozici ke stažení na internetu)

Ovladače tiskárny obsahují nápovědu online s pokyny pro běžné úlohy spojené s tiskem a popisem
tlačítek, zaškrtávacích políček a rozevíracích seznamů nacházejících se v ovladači tiskárny.

POZNÁMKA:

Další informace o ovladači UPD naleznete na webu

www.hp.com/go/upd

.

CSWW

Podporované ovladače tiskárny pro systém Windows

21