HP LaserJet P2055 Printer series - Implementovaný webový server

background image

Implementovaný webový server

Zařízení je vybaveno implementovaným webovým serverem, který poskytuje přístup k informacím o
zařízení a o síťovém provozu. Tyto informace se zobrazují ve webovém prohlížeči, jako je Microsoft
Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari nebo Firefox.

Implementovaný webový server je umístěn v zařízení. Nezatěžuje síťový server.

Implementovaný webový server poskytuje rozhraní zařízení, jež může používat kdokoli s počítačem
připojeným do sítě a standardním webovým prohlížečem. Není třeba instalovat nebo konfigurovat
žádný zvláštní software, je však nutné používat v počítači podporovaný webový prohlížeč. Chcete-li
získat přístup k implementovanému webovému serveru, zadejte do řádku adresy v prohlížeči adresu
IP zařízení. (Chcete-li zjistit tuto adresu IP, vytiskněte stránku konfigurace. Pokyny pro tisk stránky
konfigurace naleznete v části

Tisk stránek s informacemi na stránce 72

.)

Úplné vysvětlení vlastností a funkcí implementovaného serveru naleznete v části

Implementovaný

server WWW na stránce 78

.

28

Kapitola 3 Software pro systém Windows

CSWW