HP LaserJet P2055 Printer series - Režimy instalace UPD

background image

Režimy instalace UPD

Tradiční režim

Tento režim použijte, pokud ovladač instalujete z disku CD do jednoho
počítače.

Po instalaci v tomto režimu funguje ovladač UPD jako tradiční ovladač
tiskárny.

Pokud použijete tento režim, musíte nainstalovat ovladač UPD zvlášť do
každého počítače.

Dynamický režim

Tento režim použijte, pokud ovladač instalujete do přenosného počítače.
Bude tak možné zařízení HP vyhledat a tisknout na něm z jakéhokoli místa.

Tento režim použijte, pokud instalujete ovladač UPD pro pracovní skupinu.

Chcete-li použít tento režim, stáhněte ovladač UPD z Internetu. Informace
najdete na stránce

www.hp.com/go/upd

.

22

Kapitola 3 Software pro systém Windows

CSWW