HP LaserJet P2055 Printer series - Změna nastavení ovladače tiskárny v systému Windows

background image

Změna nastavení ovladače tiskárny v systému Windows

Změna nastavení pro všechny
tiskové úlohy až do ukončení
programu

Změna výchozího nastavení pro
všechny tiskové úlohy

Změna nastavení konfigurace
zařízení

1.

V nabídce Soubor používaného
programu klepněte na položku
Tisk.

2.

Vyberte ovladač a klepněte na
položku Vlastnosti nebo
Předvolby.

Jednotlivé kroky se mohou lišit.
Následuje nejčastější postup.

1.

Windows XP a Windows
Server 2003 (pomocí výchozího
zobrazení nabídky Start)
:
Klepněte na tlačítko Start a pak na
možnost Tiskárny a faxy.

-nebo-

Windows 2000, Windows XP a
Windows Server 2003 (pomocí
klasického zobrazení nabídky
Start)
: Klepněte na tlačítko Start,
na položku Nastavení a na
možnost Tiskárny.

-nebo-

Windows Vista: Klepněte na
tlačítko Start, na položku
Ovládací panely a v oblasti
Hardware a zvuk klepněte na
možnost Tiskárna.

2.

Pravým tlačítkem myši klepněte na
ikonu ovladače a pak klepněte na
položku Předvolby tisku.

1.

Windows XP a Windows
Server 2003 (pomocí výchozího
zobrazení nabídky Start)
:
Klepněte na tlačítko Start a pak na
možnost Tiskárny a faxy.

-nebo-

Windows 2000, Windows XP a
Windows Server 2003 (pomocí
klasického zobrazení nabídky
Start)
: Klepněte na tlačítko Start,
na položku Nastavení a na
možnost Tiskárny.

-nebo-

Windows Vista: Klepněte na
tlačítko Start, na položku
Ovládací panely a v oblasti
Hardware a zvuk klepněte na
možnost Tiskárna.

2.

Pravým tlačítkem myši klepněte na
ikonu ovladače a pak klepněte na
položku Vlastnosti.

3.

Klepněte na kartu Nastavení
zařízení
.

24

Kapitola 3 Software pro systém Windows

CSWW