HP LaserJet P2055 Printer series - Objednávání přímo prostřednictvím softwaru HP ToolboxFX

background image

Objednávání přímo prostřednictvím softwaru HP ToolboxFX

Software HP ToolboxFX je nástroj pro správu zařízení určený pro co nejsnadnější a nejúčinnější
konfiguraci zařízení, sledování a objednávání spotřebního materiálu, odstraňování problémů a
aktualizaci. Více informací o softwaru HP ToolboxFX naleznete v části

Použití softwaru

HP ToolboxFX na stránce 73

.

136 Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství

CSWW