HP LaserJet P2055 Printer series - Čištění produktu

background image

Čištění produktu

Vnější části tiskárny vyčistěte podle potřeby čistým navlhčeným hadříkem.

UPOZORNĚNÍ:

Na tiskárnu ani v její blízkosti nepoužívejte čisticí prostředky na bázi čpavku.

Během tisku se uvnitř tiskárny mohou hromadit částečky papíru, prachu a toneru. Časem tento nános
může způsobit problémy s kvalitou tisku, například skvrny nebo šmouhy od toneru a uvíznutí papíru.
Odstraňování a prevence těchto problémů se provádí vyčištěním prostoru tiskové kazety a dráhy
média v tiskárně.