HP LaserJet P2055 Printer series - Čištění prostoru tiskové kazety

background image

Čištění prostoru tiskové kazety

Prostor tiskového zásobníku se nemusí čistit často. Vyčištění tohoto prostoru však zlepší kvalitu
vytištěných listů.

VAROVÁNÍ!

Chcete-li zabránit úrazu, před čištěním vypněte zařízení, odpojte napájecí kabel a

vyčkejte, až vychladne.

1.

Otevřete dvířka tiskové kazety a kazetu vyjměte.

UPOZORNĚNÍ:

Nedotýkejte se přenosového válce z černé gumy uvnitř zařízení. Mohlo by

dojít k poškození zařízení.

UPOZORNĚNÍ:

Poškození tiskové kazety předejdete tím, že ji nebudete vystavovat světlu.

Zakryjte ji listem papíru.

2.

Suchým hadříkem, který nepouští vlákna, otřete všechny částečky z dráhy média a prostoru
tiskové kazety.

92

Kapitola 9 Správa a údržba produktu

CSWW

background image

3.

Vyměňte tiskovou kazetu a uzavřete dvířka tiskové kazety.

4.

Znovu zapojte napájecí kabel a zařízení zapněte.