HP LaserJet P2055 Printer series - Kontrola instalace modulů DIMM

background image

Kontrola instalace modulů DIMM

Po instalování modulu DIMM zkontrolujte úspěšnost instalace.

1.

Zapněte zařízení. Zkontrolujte, zda po dokončení spouštěcí sekvence zařízení svítí kontrolka
Připraveno. Pokud se zobrazí chybové hlášení, modul DIMM pravděpodobně nebyl nainstalován
správně. Viz

Interpretace zpráv ovládacího panelu na stránce 105

.

2.

Vytiskněte stránku konfigurace (viz

Tisk stránek s informacemi na stránce 72

).

3.

Na konfigurační stránce zkontrolujte část týkající se paměti a porovnejte ji s konfigurační
stránkou vytisknutou před instalací paměti. Pokud se velikost paměti nezvýšila, není
pravděpodobně modul DIMM nainstalován správně nebo byla použita vadná paměť. Opakujte
postup instalace. V případě nutnosti nainstalujte jiný modul DIMM.

POZNÁMKA:

Pokud jste nainstalovali jazyk zařízení, zkontrolujte část „Nainstalované jazyky

tiskárny a volby“ na stránce konfigurace. V této části by měl být uveden nový jazyk zařízení.