HP LaserJet P2055 Printer series - Další odkazy

background image

Další odkazy

V této části naleznete odkazy na internetové stránky. Bez přístupu na Internet nelze tyto odkazy
použít. Používáte-li vytáčené připojení a nebyli jste při prvním otevření nástroje HP ToolboxFX
připojeni k Internetu, musíte se před otevřením těchto webových stránek nejprve připojit. Připojení
může vyžadovat zavření a opětovné otevření nástroje HP ToolboxFX.

HP Instant Support. Připojení k webové stránce podpory HP Instant Support.

Podpora a řešení problémů Připojení k webové stránce podpory produktu, kde můžete
vyhledat pomoc s konkrétními problémy.

Registrace produktu: Připojení k webové stránce pro registraci produktu HP.

CSWW

Použití softwaru HP ToolboxFX

77