HP LaserJet P2055 Printer series - Manipulace s papírem

background image

Manipulace s papírem. Konfigurace zásobníků nebo změna nastavení produktu pro manipulaci
s papírem, jako jsou výchozí formát papíru nebo výchozí typ papíru.

Tisk. Slouží ke změně nastavení tisku výchozího zařízení, jako je počet kopií a orientace papíru.

PCL 5. Umožňuje změnit nastavení jazyka tiskárny PCL.

PostScript: Umožňuje změnit nastavení jazyka tiskárny PS.

Typy papíru: Slouží ke změně nastavení režimu tisku pro různé typy médií, jako je hlavičkový
papír, děrovaný papír nebo lesklý papír.

Systémová nastavení: Slouží ke změně nastavení systému, jako je funkce obnovení po
uvíznutí papíru nebo funkce automatického pokračování. Slouží ke změně nastavení možnosti
Práh nízké úrovně kazety, která určuje hladinu toneru, jež vyvolá upozornění na docházející
toner.

Řešení potíží: Získejte přístup k několika postupům potřebným k údržbě produktu.

Heslo. Nastavení hesla chránícího nastavení zařízení. Jakmile je nastaveno heslo, uživatelé
budou předtím, než jim bude umožněno měnit nastavení zařízení, vyzváni k zadání hesla. Toto
heslo je shodné s heslem implementovaného webového serveru.

Informace o zařízení

Na stránce Informace o zařízení jsou uloženy údaje o zařízení pro pozdější použití. Informace zadané
do polí na této stránce se zobrazí na stránce Konfigurace. Do jednotlivých polí můžete zadávat
libovolné znaky.

POZNÁMKA:

Provedené změny se projeví až po klepnutí na tlačítko Použít.

Manipulace s papírem

Tyto možnosti slouží ke konfiguraci výchozího nastavení. Jedná se o možnosti, které jsou k dispozici
v nabídkách ovládacího panelu. Další informace najdete v části

Použití nabídek ovládacího panelu

na stránce 11

.

Pro řízení tiskových úloh v okamžiku, kdy v produktu dojde zásoba médií, jsou k dispozici následující
možnosti:

Výběr možnosti Čekat na vložení papíru.

Možnost Storno v rozevíracím seznamu Akce při spotřebování papíru umožňuje zrušit
tiskovou úlohu.

Po výběru možnosti Nahrazení z rozevíracího seznamu Časový limit při spotřebování papíru
se nastaví odeslání tískové úlohy k jinému zásobníku papíru.

Údaj v poli Časový limit při spotřebování papíru určuje, jak dlouho má produkt vyčkat, než začne
provádět vybranou akci. Do tohoto pole lze zadat počet sekund v rozmezí od 0 do 3600.

CSWW

Použití softwaru HP ToolboxFX

75

background image

POZNÁMKA:

Provedené změny se projeví až po klepnutí na tlačítko Použít.