HP LaserJet P2055 Printer series - Protokol událostí

background image

Protokol událostí. Zobrazí se historie chyb produktu. Poslední chyba je uvedena jako první.

Protokol událostí

Protokol událostí je tabulka obsahující kódy odpovídající chybovým hlášením zobrazeným na
ovládacím panelu produktu, krátký popis jednotlivých chyb a počet stránek vytištěných při výskytu
jednotlivých chyb. Další informace o chybových zprávách naleznete v části

Interpretace zpráv

ovládacího panelu na stránce 105

.

CSWW

Použití softwaru HP ToolboxFX

73