HP LaserJet P2055 Printer series - Nastavení e-mailových upozornění

background image

Nastavení e-mailových upozornění: Produkt je možné nastavit na odesílání upozornění e-
mailem při určitých událostech, jako je například malé množství toneru.

Nastavení upozornění o stavu

Tato možnost slouží k nastavení produktu na odesílání upozornění do počítače, pokud se vyskytnou
uvíznutí, malá množství toneru v tiskových kazetách HP, použití neoriginálních tiskových kazet HP
prázdné vstupní zásobníky a specifická chybová hlášení.

Zvolte automaticky otevíraná upozornění, ikonu na hlavním panelu systému, upozornění na ploše
nebo jakoukoli kombinaci těchto upozornění. Automaticky otevíraná upozornění a upozornění na
ploše se zobrazí, pouze když produkt provádí tisk z počítače, na kterém jsou příslušná upozornění
nastavena. Upozornění na ploše se zobrazují pouze krátkodobě a zmizí automaticky.

Na stránce Systémová nastavení změňte nastavení možnosti Hladina prázdné tiskové kazety,
která určuje hladinu toneru, jež vyvolá upozornění na docházející toner.

POZNÁMKA:

Provedené změny se projeví až po klepnutí na tlačítko Použít.

Nastavení e-mailových upozornění

Tento nástroj lze použít pro konfiguraci až dvou e-mailových adres k zasílání upozornění v případě
výskytu určitých událostí. Pro každou z těchto e-mailových adres je navíc možné zadat jiné události.
Zadejte údaje o e-mailovém serveru, který bude odesílat e-mailové zprávy s upozorněními týkajícími
se zařízení.

POZNÁMKA:

E-mailová upozornění můžete konfigurovat pouze tak, aby byla odesílána ze serveru,

který nevyžaduje ověření uživatele. Pokud poštovní server vyžaduje přihlášení zadáním
uživatelského jména a hesla, e-mailová upozornění nelze aktivovat.

POZNÁMKA:

Provedené změny se projeví až po klepnutí na tlačítko Použít.