HP LaserJet P2055 Printer series - Zobrazení nástroje HP ToolboxFX

background image

Zobrazení nástroje HP ToolboxFX

Nástroj HP ToolboxFX lze spustit jedním z následujících postupů:

Na ploše nebo na hlavním panelu operačního systému Windows poklepejte na ikonu
HP ToolboxFX.

Na hlavním panelu systému Windows klepněte postupně na tlačítko Start, položku Programy
(nebo Všechny programy v systému Windows XP) a následně na položky HP,
HP LaserJet P2050 Series a HP ToolboxFX.