HP LaserJet P2055 Printer series - karta Nastavení

background image

karta Nastavení

Tato karta slouží k nastavení zařízení z počítače. Je-li zařízení připojeno k síti, změny nastavení na
této kartě vždy konzultujte se správcem sítě.