HP LaserJet P2055 Printer series - Nastavení efektů dokumentu

background image

Nastavení efektů dokumentu

Chcete-li provést tyto úlohy, otevřete ovladač tiskárny a klepněte na kartu Efekty.

Postup

Jednotlivé kroky

Změna velikosti stránky podle vybraného formátu papíru

Klepněte na možnost Vytisknout dokument na a
z rozbalovacího seznamu vyberte formát.

Změna velikosti stránky na procenta skutečné velikosti

Klepněte na možnost % skutečné velikosti a zadejte
procenta nebo posuňte jezdec.

Tisk vodoznaku

a) Z rozbalovacího seznamu Vodoznaky vyberte vodoznak.
b) Chcete-li vodoznak vytisknout pouze na první stránku,
klepněte na možnost Jen na první stránku. Jinak se
vodoznak vytiskne na každou stránku.

Přidání nebo úprava vodoznaků

POZNÁMKA:

Tuto akci lze provést pouze v případě, že je

ovladač tiskárny uložen v počítači.

a) V oblasti Vodoznaky klepněte na možnost Upravit.
Otevře se dialogové okno Nastavení vodoznaku. b) Zadejte
nastavení vodoznaku a klepněte na tlačítko OK.