HP LaserJet P2055 Printer series - Nastavení možností papíru a kvality

background image

Nastavení možností papíru a kvality

Chcete-li provést tyto úlohy, otevřete ovladač tiskárny a klepněte na kartu Papír/Kvalita.

Postup

Jednotlivé kroky

Výběr formátu stránky

Z rozbalovacího seznamu Formát papíru vyberte formát.

Výběr vlastního formátu stránky

a) Klepněte na tlačítko Vlastní. Otevře se dialogové okno
Vlastní formát papíru. b) Zadejte název vlastního formátu,
určete rozměry a klepněte na tlačítko OK.

Výběr zdroje papíru

Z rozbalovacího seznamu Zdroj papíru vyberte zásobník.

Výběr typu papíru

Z rozbalovacího seznamu Typ papíru vyberte typ.

Tisk obálek na jiný papír

Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír

a) V oblasti Zvláštní stránky klepněte na možnost Obálky
nebo Tisknout stránky na různý papír a na tlačítko
Nastavení. b) Vyberte možnost tisku prázdné nebo
předtištěné přední obálky, zadní obálky nebo obou obálek.
Můžete také vybrat možnost tisku první a poslední stránky
na jiný papír. c) Z rozbalovacího seznamu Zdroj papíru a
Typ papíru vyberte možnost a klepněte na tlačítko Přidat.
d) Klepněte na tlačítko OK.

CSWW

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Windows

67

background image

Postup

Jednotlivé kroky

Úprava rozlišení tištěných obrazů

V oblasti Kvalita tisku vyberte možnost z rozbalovacího
seznamu. Informace o každé z dostupných funkcí najdete
v nápovědě online v ovladači tiskárny.

Zvolte tisk v kvalitě Koncept.

V oblasti Kvalita tisku zvolte možnost EconoMode.