HP LaserJet P2055 Printer series - Spuštění ovladače tiskárny

background image

Spuštění ovladače tiskárny

Postup

Jednotlivé kroky

Spuštění ovladače tiskárny

V nabídce Soubor používaného programu klepněte na
položku Tisk. Vyberte tiskárnu a klepněte na položku
Vlastnosti nebo Předvolby.

Získání nápovědy k možnosti tisku

Klepněte na symbol ? v pravém horním rohu ovladače
tiskárny a poté klepněte na jakoukoli položku v ovladači
tiskárny. Zobrazí se zpráva v místním okně, která obsahuje
informace o dané položce. Můžete také otevřít nápovědu
online klepnutím na tlačítko Nápověda.