HP LaserJet P2055 Printer series hjælp

background image
background image
background image

HP LaserJet P2050 Series-printer

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse
er, uden forudgående skriftlig tilladelse,
forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt
tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -
serviceydelser er at finde i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med
produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri
skal opfattes som en ekstra garanti. HP er
ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller mangler heri.

Varenummer: CE457-90907

Edition 3, 11/2009

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ er et varemærke tilhørende
Intel Corporation i USA og andre lande/
områder.

Microsoft®, Windows® og Windows®XP er
amerikansk registrerede varemærker, der
tilhører Microsoft Corporation.

Windows Vista™ er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande/områder.

UNIX

®

er et registreret varemærke

tilhørende The Open Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-
mærket er registrerede varemærker i USA.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Grundlæggende oplysninger om produktet ................................................................................................. 1

Produktsammenligning ......................................................................................................................... 2

HP LaserJet P2050 Series-modeller ................................................................................... 2

Produktfunktioner ................................................................................................................................. 3
Produktgennemgang ............................................................................................................................ 5

Set forfra .............................................................................................................................. 5
Set bagfra ............................................................................................................................ 6
Interfaceporte ....................................................................................................................... 6
Placering af model- og serienummeretiket .......................................................................... 6

2 Kontrolpanel .................................................................................................................................................... 9

Kontrolpanellayout .............................................................................................................................. 10
Brug af menuerne på kontrolpanelet .................................................................................................. 11

Brug af menuerne .............................................................................................................. 11

Menuen Rapporter ............................................................................................................................. 12
Systemopsætning menu ..................................................................................................................... 13
Menuen Service ................................................................................................................................. 15
Netværkskonfig. menu ....................................................................................................................... 16

3 Software til Windows .................................................................................................................................... 19

Understøttede operativsystemer til Windows ..................................................................................... 20
Understøttede printerdrivere til Windows ........................................................................................... 21
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 22

UPD-installationstilstande .................................................................................................. 22

Prioritering i forbindelse med udskriftsindstillinger ............................................................................. 23
Ændring af printerdriverindstillinger til Windows ................................................................................ 24
Softwareinstallationstyper til Windows ............................................................................................... 25
Fjernelse af software til Windows ....................................................................................................... 26
Understøttede værktøjer til Windows ................................................................................................. 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Understøttede netværksprogrammer til Windows .............................................................................. 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Integreret webserver .......................................................................................................... 28

Software til andre operativsystemer ................................................................................................... 29

DAWW

iii

background image

4 Brug produktet med Macintosh ................................................................................................................... 31

Software til Macintosh-computere ...................................................................................................... 32

Understøttede Macintosh-operativsystemer ...................................................................... 32
Understøttede printerdrivere til Macintosh ......................................................................... 32
Fjernelse af softwaren under Macintosh-operativsystemer ............................................... 32
Prioritet af printerindstillinger til Macintosh ........................................................................ 32
Ændring af printerdriverindstillinger til Macintosh .............................................................. 33
Understøttede værktøjer til Macintosh ............................................................................... 33

Integreret webserver ......................................................................................... 33

Brug af funktionerne i Macintosh-printerdriveren ............................................................................... 34

Udskriv ............................................................................................................................... 34

Oprettelse og brug af udskrivningsforudindstillinger i Macintosh ...................... 34
Ændring af dokumenters størrelse eller udskrivning på specialpapirformater . . 34
Udskrivning af følgebrev ................................................................................... 34
Brug af vandmærker ......................................................................................... 35
Udskrivning af flere sider på ét ark papir i Macintosh ....................................... 35
Udskrive på begge sider af arket ...................................................................... 36
Brug af menuen Service .................................................................................... 37

5 Tilslutning ...................................................................................................................................................... 39

USB-konfiguration .............................................................................................................................. 40

Tilslut USB-kablet .............................................................................................................. 40

Netværkskonfiguration ....................................................................................................................... 41

Understøttede netværksprotokoller ................................................................................... 41
Installation af produktet på et netværk ............................................................................... 42
Konfigurer netværksproduktet ........................................................................................... 43

Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ..................................... 43
Indstil eller skift netværksadgangskoden .......................................................... 43
IP-adresse ......................................................................................................... 44

Automatisk konfiguration .................................................................. 44
Manuel konfiguration ........................................................................ 44
IPv4- og IPv6-indstillinger ................................................................. 44

Indstilling af forbindelseshastighed ................................................................... 45

6 Papir og udskriftsmedie ............................................................................................................................... 47

Forstå brugen af papir og udskriftsmedier .......................................................................................... 48
Understøttede papir- og udskriftsmedieformater ................................................................................ 49
Brugerdefinerede papirformater ......................................................................................................... 51
Understøttede papir- og udskriftsmedietyper ..................................................................................... 52
Kapacitet for bakke og rum ................................................................................................................ 53
Vejledning for specialpapir og udskriftsmedier ................................................................................... 54
Ilæg papir i bakker .............................................................................................................................. 55

Papirretning ved ilægning af papir i bakker ....................................................................... 55

iv

DAWW

background image

Bakke 1 .............................................................................................................................. 55
Bakke 2 og valgfri bakke 3 ................................................................................................. 56

Ilæg papir i A6-format ........................................................................................ 56

Manuel indføring ................................................................................................................ 57

Konfiguration af bakker ...................................................................................................................... 58
Brug af udskriftsindstilling til papir ...................................................................................................... 59

Udskriv til den øverste udskriftsbakke (standard) .............................................................. 59
Udskrivning til den lige papirgang (bagerste udskriftsbakke) ............................................ 59

7 Brug af produktfunktioner ........................................................................................................................... 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Støjsvag tilstand ................................................................................................................................. 63

8 Udskrivning af opgaver ................................................................................................................................ 65

Annullering af udskriftsjob .................................................................................................................. 66

Standsning af det aktuelle udskriftsjob fra kontrolpanelet ................................................. 66
Standsning af det aktuelle udskriftsjob via programmet .................................................... 66

Brug af funktionerne i Windows-printerdriveren ................................................................................. 67

Åbning af printerdriveren ................................................................................................... 67
Brug af udskrivningsgenveje .............................................................................................. 67
Angivelse af indstillinger for papir og kvalitet ..................................................................... 67
Angivelse af dokumenteffekter .......................................................................................... 68
Angiv indstillinger for dokumentudførelse .......................................................................... 68
Support og oplysninger om produktstatus ......................................................................... 70
Angivelse af avancerede udskriftsindstillinger ................................................................... 70

9 Administration og vedligeholdelse af produktet ....................................................................................... 71

Udskriv informationssider ................................................................................................................... 72
Brug HP ToolboxFX-softwaren ........................................................................................................... 73

Få vist HP ToolboxFX ........................................................................................................ 73
Status ................................................................................................................................. 73

Hændelseslog ................................................................................................... 73

Advarsler ............................................................................................................................ 74

Konfiguration af statusadvarsler ........................................................................ 74
Oprettelse af e-mail-advarsler ........................................................................... 74

Hjælp ................................................................................................................................. 74
Enhedsindstillinger ............................................................................................................. 75

Enhedsoplysninger ............................................................................................ 75
Papirhåndtering ................................................................................................. 75
Udskrivning ....................................................................................................... 76
PCL5c ............................................................................................................... 76
PostScript .......................................................................................................... 76
Udskriftskvalitet ................................................................................................. 76

DAWW

v

background image

Papirtyper: ......................................................................................................... 76
Systemopsætning ............................................................................................. 77
Fejlfinding .......................................................................................................... 77

Netværksindstillinger ......................................................................................................... 77
Køb forbrugsvarer .............................................................................................................. 77
Andre links ......................................................................................................................... 77

Administration af et netværksprodukt ................................................................................................. 78

Integreret webserver .......................................................................................................... 78

Åbning af den integrerede webserver ............................................................... 78
fanen Status ...................................................................................................... 78
Fanen indstillinger ............................................................................................. 79
Fanen netværk .................................................................................................. 79
Links .................................................................................................................. 79

Brug af software til HP Web Jetadmin ............................................................................... 79
Brug sikkerhedsfunktioner ................................................................................................. 79

Sikring af den integrerede webserver ............................................................... 80

Låsning af produktet ........................................................................................................................... 81
Håndtering af forbrugsvarer ............................................................................................................... 82

Forbrugsvarer - levetid ....................................................................................................... 82
Håndtering af tonerkassetten ............................................................................................. 82

Opbevaring af printerpatroner ........................................................................... 82
Brug af ægte HP-tonerkassetter ....................................................................... 82
HP-politik vedrørende printerpatroner fra andre producenter end HP .............. 82
Godkendelse af tonerkassetter ......................................................................... 82
HP's bedragerihotline og-websted .................................................................... 82

Udskiftning af forbrugsvarer og dele .................................................................................................. 84

Retningslinjer for udskiftning af forbrugsvarer ................................................................... 84
Omfordeling af toner .......................................................................................................... 84
Udskiftning af tonerkassetten ............................................................................................ 85

Installation af hukommelse ................................................................................................................. 87

Installer produkthukommelse ............................................................................................. 87
Kontrol af DIMM-installation ............................................................................................... 90
Lagring af ressourcer (permanente ressourcer) ................................................................ 90
Aktivering af hukommelse for Windows ............................................................................. 91

Rengøring af produktet ....................................................................................................................... 92

Rengøring af printerpatronområdet ................................................................................... 92
Rensning af papirgangen ................................................................................................... 93
Rengøring af opsamlingsvalsen til bakke 1 ....................................................................... 94
Rengøring af opsamlingsvalsen til bakke 2 ....................................................................... 97

10 Problemløsning ......................................................................................................................................... 101

Løsning af generelle problemer ........................................................................................................ 102

Fejlfindingstjekliste ........................................................................................................... 102

vi

DAWW

background image

Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne ....................................................................... 103

Gendannelse af fabriksindstillinger .................................................................................................. 104
Fortolk meddelelser på kontrolpanelet ............................................................................................. 105

Meddelelser på kontrolpanelet ......................................................................................... 105

Papirstop .......................................................................................................................................... 109

Almindelige årsager til papirstop ...................................................................................... 109
Mulige placeringer af papirstop ........................................................................................ 110
Afhjælpning af papirstop .................................................................................................. 110

Indvendigt ........................................................................................................ 110

Printerpatronområde og papirgang ................................................. 110
Duplekspapirgang (kun dupleksmodeller) ...................................... 112

Papirbakker ..................................................................................................... 115

Bakke 1 ........................................................................................... 115
Bakke 2 ........................................................................................... 116
Bakke 3 ........................................................................................... 118

Udskriftsbakker ............................................................................................... 119

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten .................................................................................. 121

Problemer med udskriftskvaliteten, der er knyttet til papiret ............................................ 121
Problemer med udskriftskvaliteten, der er knyttet til miljøet ............................................ 121
Problemer med udskriftskvaliteten i forbindelse med papirstop ...................................... 121
Eksempler på defekte billeder ......................................................................................... 121

Lys eller falmet udskrift ................................................................................... 122
Tonerpletter ..................................................................................................... 122
Udfald .............................................................................................................. 122
Lodrette streger ............................................................................................... 123
Grå baggrund .................................................................................................. 123
Tonerudtværing ............................................................................................... 123
Løs toner ......................................................................................................... 123
Gentagne lodrette mærker .............................................................................. 124
Misdannede tegn ............................................................................................. 124
Skæv side ....................................................................................................... 124
Bøjning eller bølger ......................................................................................... 125
Krøllet eller foldet papir ................................................................................... 125
Spredt toner .................................................................................................... 125

Løsning af problemer med ydeevnen ............................................................................................... 126
Løsning af problemer med tilslutning ............................................................................................... 127

Løsning af problemer med direkte tilslutning ................................................................... 127
Løsning af netværksproblemer ........................................................................................ 127

Løsning af almindelige problemer med Windows ............................................................................ 129
Løsning af almindelige problemer med Macintosh ........................................................................... 130
Løsning af Linux-problemer .............................................................................................................. 133

DAWW

vii

background image

Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr ..................................................................................................... 135

Bestil reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................................ 136

Bestil direkte fra HP ......................................................................................................... 136
Bestil via service- eller supportudbydere ......................................................................... 136
Bestil direkte via HP ToolboxFX-softwaren ..................................................................... 136

Varenumre ........................................................................................................................................ 137

Ekstraudstyr til papirhåndtering ....................................................................................... 137
Tonerkassetter ................................................................................................................. 137
Hukommelse .................................................................................................................... 137
Kabler og interfaces ......................................................................................................... 137

Tillæg B Service og support ......................................................................................................................... 139

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti ......................................................................... 140
Erklæring om begrænset garanti for printerpatron ........................................................................... 142
Slutbrugerlicensaftale ....................................................................................................................... 143
Selvreparation udført af kunden, garantiservice ............................................................................... 146
Kundesupport ................................................................................................................................... 147
HP-vedligeholdelsesaftaler ............................................................................................................... 148

Aftaler om service på stedet ............................................................................................ 148

Service på stedet næste dag .......................................................................... 148
Ugentlig (mængde) service på stedet ............................................................. 148

Indpakning af produktet ................................................................................................... 148
Udvidet garanti ................................................................................................................. 149

Tillæg C Specifikationer ................................................................................................................................ 151

Fysiske specifikationer ..................................................................................................................... 152
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner .................................................... 153
Driftsmiljø ......................................................................................................................................... 154

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger ................................................................................................ 155

FCC-regulativer ................................................................................................................................ 156
Produktets miljømæssige varetagelsesprogram .............................................................................. 157

Beskyttelse af miljøet ....................................................................................................... 157
Ozonproduktion ............................................................................................................... 157
Strømforbrug .................................................................................................................... 157
Tonerforbrug .................................................................................................................... 157
Papirforbrug ..................................................................................................................... 157
Plastik .............................................................................................................................. 157
HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning ........................................................................ 157
Oplysninger om returnering og genbrug .......................................................................... 158

USA og Puerto Rico ........................................................................................ 158

Flere returneringer (mere end en patron) ....................................... 158
Enkelt returnering ........................................................................... 158

viii

DAWW

background image

Forsendelse .................................................................................... 158

Returnering uden for USA ............................................................................... 158

Papir ................................................................................................................................ 159
Begrænsninger i materialet .............................................................................................. 159
Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU ............................................. 159
Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) ............................................................ 159
Kilder med yderligere oplysninger ................................................................................... 159

Overensstemmelseserklæring .......................................................................................................... 160

Overensstemmelseserklæring ......................................................................................... 160

Sikkerhedserklæringer ..................................................................................................................... 161

Lasersikkerhed ................................................................................................................ 161
Canadiske DOC-regulativer ............................................................................................. 161
VCCI-erklæring (Japan) ................................................................................................... 161
Erklæring vedrørende strømkabel (Japan) ...................................................................... 161
EMC-erklæring (Korea) .................................................................................................... 161
Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland ........................................................ 161
Tabel for stoffer (Kina) ..................................................................................................... 163

Indeks ............................................................................................................................................................... 165

DAWW

ix

background image

x

DAWW

background image

1