HP LaserJet P2055 Printer series - Forstå brugen af papir og udskriftsmedier

background image

Forstå brugen af papir og udskriftsmedier

Dette produkt understøtter en række papirtyper og andre udskriftsmedier i overensstemmelse med
retningslinjerne i denne brugervejledning. Papir eller udskriftsmedier, der ikke opfylder disse
retningslinjer, kan forårsage følgende problemer:

Dårlig udskriftskvalitet

Hyppigere papirstop

Unødig slitage på produktet, som kræver reparation

Benyt udelukkende HP-varemærkepapir og -udskriftsmedier, der er designet til laserprintere eller
multibrug, for at opnå de bedste resultater. Benyt ikke papir eller udskriftsmedier, der er beregnet til
inkjet-printere. Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af andre varemærker, da HP ikke
kan kontrollere disses kvalitet.

Papir kan opfylde alle retningslinjerne i denne vejledning og stadig ikke producere tilfredsstillende
resultater. Dette kan skyldes forkert håndtering, uacceptable temperatur- og/eller
luftfugtighedsniveauer eller andre faktorer, som Hewlett-Packard ikke har nogen kontrol over.

FORSIGTIG:

Brug af papir eller udskriftsmedier, der ikke opfylder Hewlett-Packards specifikationer,

kan forårsage problemer med produktet, hvilket kan kræve reparation. Denne reparation er ikke
dækket af Hewlett-Packards garanti- eller serviceaftaler.

48

Kapitel 6 Papir og udskriftsmedie

DAWW