Βοήθεια HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

Εκτυπωτής HP LaserJet σειρά P2050

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια
χρήσης

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς
προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα
όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης
που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και
τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του
παρόντος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι
αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν
φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλήψεις του παρόντος.

Αριθμός εξαρτήματος: CE457-90909

Edition 3, 11/2009

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και

PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της

Adobe Systems Incorporated.

Η ονομασία Intel® Core™ είναι
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Intel
Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες
χώρες/περιοχές.

Τα Microsoft®, Windows® και
Windows®XP είναι σήματα κατατεθέντα
στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation.

Το Windows Vista™ είναι σήμα κατατεθέν ή
εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation
στις Η.Π.Α. και/ή σε άλλες χώρες/περιοχές.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The

Open Group.

Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα
ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα
στις Η.Π.Α.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ....................................................................................................... 1

Σύγκριση προϊόντων ............................................................................................................................ 2

Μοντέλα HP LaserJet σειρά P2050 ..................................................................................... 2

Χαρακτηριστικά του προϊόντος ............................................................................................................. 3
Επισκόπηση προϊόντος ........................................................................................................................ 5

Πρόσοψη ............................................................................................................................. 5
Πίσω όψη ............................................................................................................................. 6
Θύρες διασύνδεσης ............................................................................................................. 6
Θέση ετικέτας αριθμού μοντέλου και σειράς ........................................................................ 6

2 Πίνακας ελέγχου ............................................................................................................................................. 9

Διάταξη του πίνακα ελέγχου ............................................................................................................... 10
Χρήση των μενού πίνακα ελέγχου ..................................................................................................... 11

Για να χρησιμοποιήσετε τα μενού ...................................................................................... 11

Menu Reports (Αναφορές) ................................................................................................................. 12
Μενού System setup (Ρύθμιση συστήματος) ..................................................................................... 13
Μενού Service (Σέρβις) ...................................................................................................................... 15
Μενού Network config. (Διαμόρφωση δικτύου) .................................................................................. 16

3 Λογισμικό για Windows ............................................................................................................................... 19

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows ............................................................................ 20
Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Windows ................................................... 21
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 22

Τρόποι λειτουργίας εγκατάστασης του UPD ...................................................................... 22

Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης .............................................................................................. 23
Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows ............................................. 24
Τύποι εγκατάστασης λογισμικού στα Windows .................................................................................. 25
Κατάργηση λογισμικού στα Windows ................................................................................................. 26
Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για τα Windows ............................................................... 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα δικτύου για Windows ...................................................... 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Eνσωματωμένος διακομιστής Web .................................................................................... 28

Λογισμικό για άλλα λειτουργικά συστήματα ....................................................................................... 29

ELWW

iii

background image

4 Χρήση του προϊόντος με Macintosh ........................................................................................................... 31

Λογισμικό για Macintosh .................................................................................................................... 32

Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται για Macintosh ............................................. 32
Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή των Windows που υποστηρίζονται ........................... 32
Αφαίρεση του λογισμικού από λειτουργικά συστήματα Macintosh .................................... 32
Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης για Macintosh ....................................................... 32
Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για Macintosh ........................... 33
Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για τα Macintosh ............................................ 33

Eνσωματωμένος διακομιστής Web ................................................................... 33

Χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Macintosh .................................. 35

Εκτύπωση .......................................................................................................................... 35

Δημιουργία και χρήση προρρυθμίσεων εκτύπωσης σε Macintosh ................... 35
Αλλαγή μεγέθους εγγράφων ή εκτύπωση σε μη τυποποιημένο μέγεθος
χαρτιού .............................................................................................................. 35
Εκτύπωση εξωφύλλου ...................................................................................... 36
Χρήση υδατογραφημάτων ................................................................................. 36
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτί με Macintosh ........................ 36
Εκτύπωση και στις δύο όψεις του φύλλου ........................................................ 37
Χρήση του μενού Services (Υπηρεσίες) ............................................................ 39

5 Συνδεσιμότητα .............................................................................................................................................. 41

Σύνδεση USB ..................................................................................................................................... 42

Σύνδεση του καλωδίου USB .............................................................................................. 42

Ρύθμιση δικτύου ................................................................................................................................. 43

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου .............................................................................. 43
Εγκατάσταση του προϊόντος σε ένα δίκτυο ....................................................................... 45
Διαμόρφωση του προϊόντος δικτύου ................................................................................. 46

Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ............................................................. 46
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης δικτύου ........................................ 46
Διεύθυνση IP ..................................................................................................... 46

Αυτόματη διαμόρφωση ..................................................................... 46
Μη αυτόματη διαμόρφωση ............................................................... 47
Ρυθμίσεις IPv4 και IPv6 .................................................................... 47

Ρύθμιση ταχύτητας σύνδεσης ........................................................................... 47

6 Χαρτί και μέσα εκτύπωσης .......................................................................................................................... 49

Κατανόηση της χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης ..................................................................... 50
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού και μέσων εκτύπωσης ................................................................... 51
Προσαρμοσμένα μεγέθη χαρτιού ....................................................................................................... 53
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού και μέσων εκτύπωσης ..................................................................... 54
Χωρητικότητα δίσκων και θηκών ........................................................................................................ 55
Οδηγίες ειδικού χαρτιού ή μέσων εκτύπωσης .................................................................................... 56
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στους δίσκους .................................................................................. 57

iv

ELWW

background image

Προσανατολισμός χαρτιού για τοποθέτηση στους δίσκους ............................................... 57
Δίσκος 1 ............................................................................................................................. 57
Δίσκος 2 και προαιρετικός Δίσκος 3 .................................................................................. 58

Τοποθέτηση χαρτιού μεγέθους Α6 .................................................................... 58

Τροφοδοσία με το χέρι ....................................................................................................... 59

Ρύθμιση δίσκων ................................................................................................................................. 60
Χρήση των επιλογών εξόδου χαρτιού ................................................................................................ 61

Εκτύπωση στην επάνω (τυπική) θήκη εξόδου ................................................................... 61
Εκτύπωση στη διαδρομή απευθείας εξόδου χαρτιού (πίσω έξοδος) ................................. 61

7 Χρήση των δυνατοτήτων του προϊόντος ................................................................................................... 63

EconoMode ........................................................................................................................................ 64
Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας ........................................................................................................... 65

8 Εργασίες εκτύπωσης ................................................................................................................................... 67

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης .................................................................................................. 68

Διακοπή της τρέχουσας εργασίας εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου ........................... 68
Σταματήστε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης από το πρόγραμμα λογισμικού ............... 68

Χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για Windows .............................. 69

Άνοιγμα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ............................................................. 69
Χρήση συντομεύσεων εκτύπωσης ..................................................................................... 69
Ρύθμιση επιλογών χαρτιού και ποιότητας ......................................................................... 69
Ρύθμιση εφέ εγγράφων ...................................................................................................... 70
Καθορισμός επιλογών τελικής επεξεργασίας εγγράφων ................................................... 71
Λήψη πληροφοριών υποστήριξης και κατάστασης προϊόντος .......................................... 72
Ρύθμιση επιλογών εκτύπωσης για προχωρημένους ......................................................... 72

9 Διαχείριση και συντήρηση του προϊόντος ................................................................................................. 75

Εκτύπωση των σελίδων πληροφοριών .............................................................................................. 76
Χρήση του λογισμικού HP ToolboxFX ................................................................................................ 77

Προβολή του HP ToolboxFX ............................................................................................. 77
Κατάσταση ......................................................................................................................... 77

Event log (Αρχείο καταγραφής συμβάντων) ..................................................... 78

Alerts (Ειδοποιήσεις) ......................................................................................................... 78

Ρύθμιση ειδοποιήσεων κατάστασης .................................................................. 78
Ρύθμιση ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ......................................... 78

Help (Βοήθεια) ................................................................................................................... 79
Device settings (Ρυθμίσεις συσκευής) ............................................................................... 79

Device Information (Πληροφορίες συσκευής) ................................................... 79
Paper Handling (Χειρισμός χαρτιού) ................................................................. 80
Kατά την εκτύπωση ........................................................................................... 80
PCL5c ............................................................................................................... 80
PostScript .......................................................................................................... 80

ELWW

v

background image

Print quality (Ποιότητα εκτύπωσης) ................................................................... 81
Paper Types (Τύποι χαρτιού) ............................................................................ 81
System setup (Ρύθμιση συστήματος) ............................................................... 81
Troubleshooting (Αντιμετώπιση προβλημάτων). ............................................... 81

Network settings (Ρυθμίσεις δικτύου) ................................................................................ 82
Shop for Supplies (Αγορά αναλωσίμων) ........................................................................... 82
Other links (Άλλες συνδέσεις) ............................................................................................ 82

Διαχείριση ενός προϊόντος δικτύου .................................................................................................... 83

Ενσωματωμένος διακομιστής Web .................................................................................... 83

Άνοιγμα του ενσωματωμένου Web server ........................................................ 83
Καρτέλα Status (Κατάσταση) ............................................................................ 84
Καρτέλα Settings (Ρυθμίσεις) ............................................................................ 84
Καρτέλα Networking (Δίκτυο) ............................................................................ 84
Συνδέσεις .......................................................................................................... 84

Χρήση του λογισμικού HP Web Jetadmin ......................................................................... 84
Χρήση δυνατοτήτων ασφαλείας ......................................................................................... 85

Ασφάλεια ενσωματωμένου διακομιστή Web ..................................................... 85

Κλείδωμα του προϊόντος .................................................................................................................... 86
Διαχείριση αναλωσίμων ..................................................................................................................... 87

Διάρκεια ζωής αναλωσίμων ............................................................................................... 87
Αντικατάσταση της κασέτας εκτύπωσης ............................................................................ 87

Αποθήκευση της κασέτας .................................................................................. 87
Χρησιμοποιήστε γνήσιες κασέτες γραφίτη της HP ............................................ 87
Πολιτική της HP για κασέτες γραφίτη εκτός HP ................................................ 87
Διαπίστωση γνησιότητας της κασέτας εκτύπωσης ............................................ 87
Ανοικτή γραμμή και τοποθεσία Web της HP για την απάτη .............................. 88

Αντικατάσταση αναλωσίμων και εξαρτημάτων ................................................................................... 89

Οδηγίες αντικατάστασης αναλωσίμων ............................................................................... 89
Ανακατανομή γραφίτη ........................................................................................................ 89
Αντικατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης ........................................................................... 90

Εγκατάσταση μνήμης ......................................................................................................................... 92

Εγκατάσταση μνήμης στο προϊόν ...................................................................................... 92
Έλεγχος εγκατάστασης της DIMM ..................................................................................... 95
Αποθήκευση πόρων (μόνιμοι πόροι) ................................................................................. 96
Eνεργοποίηση της μνήμης σε περιβάλλον Windows ......................................................... 96

Καθαρισμός του προϊόντος ................................................................................................................ 97

Καθαρισμός της περιοχής της κασέτας εκτύπωσης .......................................................... 97
Καθαρισμός της διαδρομής του χαρτιού ............................................................................ 98
Καθαρισμός κυλίνδρου παραλαβής Δίσκου 1 .................................................................... 99
Καθαρισμός κυλίνδρου παραλαβής Δίσκου 2 .................................................................. 102

10 Επίλυση προβλημάτων ........................................................................................................................... 105

Επίλυση γενικών προβλημάτων ....................................................................................................... 106

vi

ELWW

background image

Λίστα ελέγχου εντοπισμού και επισκευής βλαβών .......................................................... 106
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος ............................................ 107

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων .......................................................................................... 109
Ερμηνεία των μηνυμάτων πίνακα ελέγχου ....................................................................................... 110

Μηνύματα πίνακα ελέγχου ............................................................................................... 110

Εμπλοκές ......................................................................................................................................... 115

Συνήθεις αιτίες εμπλοκών χαρτιού ................................................................................... 115
Θέσεις εμπλοκών ............................................................................................................. 116
Αποκατάσταση εμπλοκών ............................................................................................... 116

Εσωτερικές περιοχές ....................................................................................... 117

Περιοχή κασέτας εκτύπωσης και διαδρομή χαρτιού ....................... 117
Διαδρομή χαρτιού για εκτύπωση διπλής όψης (μόνο για μοντέλα
εκτυπωτών που διαθέτουν τη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής
όψης) .............................................................................................. 119

Δίσκοι εισόδου ................................................................................................. 121

Δίσκος 1 .......................................................................................... 121
Δίσκος 2 .......................................................................................... 122
Δίσκος 3 .......................................................................................... 124

Θήκες εξόδου .................................................................................................. 126

Διόρθωση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................. 127

Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με το χαρτί .............................. 127
Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με το περιβάλλον ................... 127
Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με εμπλοκές χαρτιού .............. 128
Παραδείγματα ελαττωμάτων στην εικόνα ........................................................................ 128

Αχνή ή ξεθωριασμένη εκτύπωση .................................................................... 128
Στίγματα γραφίτη ............................................................................................. 128
Κενά ................................................................................................................ 129
Κάθετες γραμμές ............................................................................................. 129
Γκρίζο φόντο ................................................................................................... 129
Μουντζούρες γραφίτη ...................................................................................... 130
Ασταθής γραφίτης ........................................................................................... 130
Κάθετα επαναλαμβανόμενα ελαττώματα ........................................................ 130
Παραμορφωμένοι χαρακτήρες ........................................................................ 131
Λοξή σελίδα ..................................................................................................... 131
Κύρτωση ή κυματισμός ................................................................................... 131
Ζάρες ή τσαλακώματα ..................................................................................... 132
Διάχυτος γραφίτης στο περίγραμμα ................................................................ 132

Επίλυση προβλημάτων απόδοσης ................................................................................................... 133
Επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας .......................................................................................... 134

Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης .................................................................. 134
Επίλυση προβλημάτων δικτύου ....................................................................................... 134

Αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων στα Windows ......................................................................... 136
Επίλυση κοινών προβλημάτων για Macintosh ................................................................................. 137
Επίλυση προβλημάτων σε Linux ...................................................................................................... 140

ELWW

vii

background image

Παράρτημα Α Αναλώσιμα και εξαρτήματα .................................................................................................. 141

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ............................................................ 142

Απευθείας παραγγελία από την HP ................................................................................. 142
Παραγγελία μέσω των υπηρεσιών παροχής σέρβις ή υποστήριξης ................................ 142
Απευθείας παραγγελία μέσω του λογισμικού HP ToolboxFX .......................................... 142

Κωδικοί ειδών ................................................................................................................................... 143

Εξαρτήματα διαχείρισης χαρτιού ..................................................................................... 143
Κεφαλές εκτύπωσης ........................................................................................................ 143
Μνήμη .............................................................................................................................. 143
Καλώδια και διασυνδέσεις ............................................................................................... 143

Παράρτημα Β Σέρβις και τεχνική υποστήριξη ............................................................................................ 145

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης Hewlett-Packard ........................................................................ 146
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης κασετών εκτύπωσης .................................................................. 148
Άδεια χρήσης τελικού χρήστη ........................................................................................................... 149
Εγγύηση σέρβις για επισκευή από τον πελάτη ................................................................................ 152
Υποστήριξη πελατών ....................................................................................................................... 153
Συμβόλαια σέρβις της ΗΡ ................................................................................................................. 154

Συμβόλαια επί τόπου εξυπηρέτησης ............................................................................... 154

Επί τόπου εξυπηρέτηση την επόμενη ημέρα .................................................. 154
Εβδομαδιαία (μαζική) επί τόπου εξυπηρέτηση ............................................... 154

Επανασυσκευασία του προϊόντος ................................................................................... 154
Eκτεταμένη εγγύηση ........................................................................................................ 155

Παράρτημα Γ Προδιαγραφές ........................................................................................................................ 157

Προδιαγραφές συσκευής .................................................................................................................. 158
Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και εκπομπές θορύβου .................................... 159
Περιβάλλον λειτουργίας .................................................................................................................... 160

Παράρτημα Δ Πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς ................................................................................ 161

Κανονισμοί FCC ............................................................................................................................... 162
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιστασίας προϊόντων ....................................................................... 163

Προστασία του περιβάλλοντος ........................................................................................ 163
Προστασία από το όζον ................................................................................................... 163
Κατανάλωση ισχύος ........................................................................................................ 163
Κατανάλωση γραφίτη ....................................................................................................... 163
Χρήση χαρτιού ................................................................................................................. 163
Πλαστικά .......................................................................................................................... 163
Αναλώσιμα εκτύπωσης HP LaserJet ............................................................................... 163
Οδηγίες επιστροφής και ανακύκλωσης ............................................................................ 164

Ηνωμένες Πολιτείες και Πουέρτο Ρίκο ............................................................. 164

Πολλαπλές επιστροφές (περισσότερες από μία κασέτες) .............. 164
Μεμονωμένες επιστροφές .............................................................. 164

viii

ELWW

background image

Αποστολή ....................................................................................... 164

Επιστροφές εκτός Η.Π.Α. ................................................................................ 165

Χαρτί ................................................................................................................................ 165
Περιορισμοί υλικών .......................................................................................................... 165
Απόρριψη αποβλήτων εξοπλισμού από οικιακούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση . . . 165
Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) ................................................................ 165
Για περισσότερες πληροφορίες ....................................................................................... 165

Δήλωση συμμόρφωσης .................................................................................................................... 167

Δήλωση συμμόρφωσης ................................................................................................... 167

Δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια .................................................................................................. 168

Ασφάλεια laser ................................................................................................................. 168
Καναδικοί κανονισμοί DOC .............................................................................................. 168
Δήλωση VCCI (Ιαπωνία) .................................................................................................. 168
Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία) ............................................................. 168
Δήλωση EMC (Κορέα) ..................................................................................................... 168
Δήλωση laser (Φινλανδία) ............................................................................................... 168
Πίνακας ουσιών (Κίνα) ..................................................................................................... 170

Ευρετήριο ........................................................................................................................................................ 171

ELWW

ix

background image

x

ELWW

background image

1