HP LaserJet P2055 Printer series ohje

background image
background image
background image

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus ja käyttöoikeus

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,
sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,
paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat
muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut
rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen
mukana toimitettavissa nimenomaisissa
takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.
Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule
tulkita lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa
tämän julkaisun mahdollisesti sisältämistä
teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
puutteista.

Osanumero: CE457-90912

Edition 3, 11/2009

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

ovat

Adobe Systems Incorporated -yhtiön
tavaramerkkejä.

Intel® Core™ on Intel Corporationin
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa/muilla alueilla.

Microsoft®, Windows® ja Windows® XP
ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Windows Vista™ on Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa/muilla alueilla rekisteröimä
tavaramerkki tai tavaramerkki.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki
ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.

background image

Sisällysluettelo

1 Laitteen perusominaisuudet .......................................................................................................................... 1

Mallivertailu .......................................................................................................................................... 2

HP LaserJet P2050 -sarja -mallit ......................................................................................... 2

Laitteen ominaisuudet .......................................................................................................................... 3
Laitteen esittely .................................................................................................................................... 5

Laite edestä ......................................................................................................................... 5
Laite takaa ........................................................................................................................... 6
Liitäntäportit ......................................................................................................................... 6
Malli- ja sarjanumerotarran sijainti ....................................................................................... 6

2 Ohjauspaneeli ................................................................................................................................................. 9

Ohjauspaneelin asettelu ..................................................................................................................... 10
Ohjauspaneelin valikkojen käyttäminen ............................................................................................. 11

Valikkojen käyttäminen ...................................................................................................... 11

Raportit-valikko ................................................................................................................................... 12
Järjestelmän asetukset -valikko ......................................................................................................... 13
Huolto-valikko ..................................................................................................................................... 15
Verkkokokoonpano-valikko ................................................................................................................ 16

3 Windows-ohjelmia ........................................................................................................................................ 19

Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät .................................................................................................... 20
Tuetut tulostinohjaimet Windowsissa ................................................................................................. 21
HP:n yleistulostinohjain (UPD) ........................................................................................................... 22

UPD-asennustilas .............................................................................................................. 22

Tulostusasetusten arvojärjestys ......................................................................................................... 23
Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen Windowsissa .................................................................... 24
Ohjelmiston asennustyypit Windowsissa ........................................................................................... 25
Windows-ohjelmiston poistaminen ..................................................................................................... 26
Windows-apuohjelmat ........................................................................................................................ 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Windows-verkkoapuohjelmat ............................................................................................................. 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Sulautettu Web-palvelin ..................................................................................................... 28

Muiden käyttöjärjestelmien ohjelmistot ............................................................................................... 29

FIWW

iii

background image

4 Laitteen käyttäminen Macintosh-järjestelmässä ....................................................................................... 31

Macintosh-ohjelmisto .......................................................................................................................... 32

Tuetut Macintosh-käyttöjärjestelmät .................................................................................. 32
Tuetut tulostinohjaimet Macintoshissa ............................................................................... 32
Ohjelmiston asennuksen poisto Macintosh-käyttöjärjestelmissä ....................................... 32
Tulostusasetusten tärkeys Macintoshissa ......................................................................... 32
Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen Macintoshissa ................................................. 33
Macintosh-apuohjelmat ...................................................................................................... 33

Sulautettu Web-palvelin .................................................................................... 33

Macintoshin tulostinohjaimen ominaisuuksien käyttäminen ............................................................... 34

Tulosta ............................................................................................................................... 34

Tulostuksen esiasetusten luominen ja käyttäminen Macintoshissa .................. 34
Dokumenttien koon muuttaminen tai mukautetun paperikoon käyttäminen ...... 34
Kansilehden tulostaminen ................................................................................. 34
Vesileimojen käyttäminen ................................................................................. 35
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille Macintoshissa ................... 35
Tulostaminen sivun molemmille puolille ............................................................ 36
Huolto-valikon käyttäminen ............................................................................... 37

5 Liitettävyys .................................................................................................................................................... 39

USB-asetukset ................................................................................................................................... 40

USB-kaapelin kytkeminen .................................................................................................. 40

Verkkoasetukset ................................................................................................................................. 41

Tuetut verkkoyhteyskäytännöt ........................................................................................... 41
Laitteen asentaminen verkkoon ......................................................................................... 43
Verkkolaitteen asetusten määrittäminen ............................................................................ 43

Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen .......................................... 43
Verkkosalasanan asettaminen tai muuttaminen ............................................... 43
IP-osoite ............................................................................................................ 44

Määrittäminen automaattisesti .......................................................... 44
Määrittäminen manuaalisesti ............................................................ 44
IPv4- ja IPv6-asetukset ..................................................................... 44

Yhteysnopeuden määrittäminen ....................................................................... 45

6 Paperi ja materiaali ....................................................................................................................................... 47

Paperin ja tulostusmateriaalin käytöstä .............................................................................................. 48
Tuetut paperi- ja tulostusmateriaalikoot ............................................................................................. 49
Mukautetut paperikoot ........................................................................................................................ 51
Tuetut paperi- ja tulostusmateriaalityypit ............................................................................................ 52
Lokeroiden kapasiteetti ...................................................................................................................... 53
Erikoispaperien ja -materiaalien käyttöohjeita .................................................................................... 54
Paperilokeroiden täyttäminen ............................................................................................................. 55

Paperin suunta lokeroissa ................................................................................................. 55

iv

FIWW

background image

Lokero 1 ............................................................................................................................. 55
Lokero 2 ja valinnainen lokero 3 ........................................................................................ 56

A6-kokoisen paperin lisääminen ....................................................................... 56

Käsinsyöttö ........................................................................................................................ 57

Lokeroiden määrittäminen .................................................................................................................. 58
Tulostelokerovaihtoehtojen käyttäminen ............................................................................................ 59

Tulostaminen ylätulostelokeroon (vakio) ........................................................................... 59
Tulostaminen suoralle paperiradalle (takatulostelokero) ................................................... 59

7 Tuotteen toimintojen käyttäminen .............................................................................................................. 61

EconoMode ........................................................................................................................................ 62
Hiljainen tila ........................................................................................................................................ 63

8 Tulostustehtävät ........................................................................................................................................... 65

Tulostustyön peruuttaminen ............................................................................................................... 66

Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen ohjauspaneelista .................................................... 66
Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen sovelluksesta ......................................................... 66

Windowsin tulostinohjaimen ominaisuuksien käyttäminen ................................................................. 67

Tulostinohjaimen avaaminen ............................................................................................. 67
Tulostuksen pikavalintojen käyttäminen ............................................................................ 67
Paperi- ja laatuasetusten määrittäminen ........................................................................... 67
Asiakirjan tehosteiden määrittäminen ................................................................................ 68
Asiakirjan viimeistelyasetusten määrittäminen .................................................................. 68
Tuki- ja laitteen tila -tietojen hankkiminen .......................................................................... 69
Tulostuksen lisäasetusten määrittäminen .......................................................................... 70

9 Laitteen hallinta ja huolto ............................................................................................................................. 71

Tietosivujen tulostaminen ................................................................................................................... 72
HP ToolboxFX -ohjelmiston käyttäminen ........................................................................................... 73

HP ToolboxFX -ohjelmiston näyttäminen .......................................................................... 73
Tila ..................................................................................................................................... 73

Tapahtumaloki ................................................................................................... 73

Hälytykset .......................................................................................................................... 74

Tilahälytysten asetukset .................................................................................... 74
Sähköpostihälytysten määrittäminen ................................................................ 74

Ohje ................................................................................................................................... 74
Laiteasetukset .................................................................................................................... 75

Laitetiedot .......................................................................................................... 75
Paperinkäsittely ................................................................................................. 75
Tulostaminen ..................................................................................................... 76
PCL5c ............................................................................................................... 76
PostScript .......................................................................................................... 76
Tulostuslaatu ..................................................................................................... 76

FIWW

v

background image

Paperityypit ....................................................................................................... 76
Järjestelmän asetukset ..................................................................................... 77
Vianmääritys ..................................................................................................... 77

Verkkoasetukset ................................................................................................................ 77
Osta tarvikkeita .................................................................................................................. 77
Muita linkkejä ..................................................................................................................... 77

Verkkolaitteen hallinta ........................................................................................................................ 78

Sulautettu Web-palvelin ..................................................................................................... 78

Sulautetun Web-palvelimen avaaminen ............................................................ 78
Tila-välilehti ....................................................................................................... 78
Settings (Asetukset) -välilehti ............................................................................ 79
Networking (Verkkoyhteydet) -välilehti .............................................................. 79
Linkit .................................................................................................................. 79

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen ..................................................................... 79
Suojausominaisuuksien käyttäminen ................................................................................. 79

Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen ......................................................... 79

Laitteen lukitseminen .......................................................................................................................... 81
Tarvikkeiden hallinta ........................................................................................................................... 82

Tarvikkeiden kesto ............................................................................................................. 82
Tulostuskasetin hallinta ..................................................................................................... 82

Tulostuskasetin säilyttäminen ........................................................................... 82
Käytä alkuperäisiä HP-tulostuskasetteja. .......................................................... 82
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet .......................................................................... 82
Tulostuskasetin tunnistaminen .......................................................................... 82
HP:n vihjenumero ja Web-sivusto ..................................................................... 82

Tarvikkeiden ja osien vaihtaminen ..................................................................................................... 84

Ohjeita tarvikkeiden vaihtoon ............................................................................................. 84
Väriaineen tasoittaminen ................................................................................................... 84
Tulostuskasetin vaihtaminen ............................................................................................. 85

Muistin asentaminen .......................................................................................................................... 87

Muistin asentaminen laitteeseen ....................................................................................... 87
DIMM-muistimoduulin asennuksen tarkistaminen ............................................................. 90
Resurssien tallentaminen (pysyvät resurssit) .................................................................... 90
Muistin ottaminen käyttöön Windowsissa .......................................................................... 91

Laitteen puhdistaminen ...................................................................................................................... 92

Tulostuskasetin alueen puhdistaminen .............................................................................. 92
Paperiradan puhdistaminen ............................................................................................... 93
Lokeron 1 nostotelan puhdistaminen ................................................................................. 94
Lokeron 2 nostotelan puhdistaminen ................................................................................. 97

10 Ongelmanratkaisu ..................................................................................................................................... 101

Yleisten ongelmien ratkaiseminen .................................................................................................... 102

Vianmäärityksen tarkistuslista ......................................................................................... 102

vi

FIWW

background image

Laitteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ....................................................................... 103

Tehdasasetusten palauttaminen ...................................................................................................... 104
Ohjauspaneelin viestien tulkitseminen ............................................................................................. 105

Ohjauspaneelin ilmoitukset .............................................................................................. 105

Tukokset ........................................................................................................................................... 109

Tukosten tavalliset syyt .................................................................................................... 109
Tukoksen sijainti .............................................................................................................. 110
Tukosten poistaminen ...................................................................................................... 110

Sisäosat .......................................................................................................... 110

Tulostuskasetin alue ja paperirata .................................................. 110
Kääntöyksikön paperirata (vain kaksipuolistulostimet) ................... 112

Syöttölokerot ................................................................................................... 115

Lokero 1 .......................................................................................... 115
Lokero 2 .......................................................................................... 116
Lokero 3 .......................................................................................... 118

Tulostelokerot .................................................................................................. 119

Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen ............................................................................................ 121

Paperiin liittyvät tulostuslaatuongelmat ............................................................................ 121
Ympäristöön liittyvät tulostuslaatuongelmat ..................................................................... 121
Paperitukoksiin liittyvät tulostuslaatuongelmat ................................................................ 121
Tulostuslaatuongelmien esimerkkejä ............................................................................... 121

Vaalea tai haalistunut tulostusjälki .................................................................. 122
Väriainetäplät .................................................................................................. 122
Häipymät ......................................................................................................... 122
Pystyviivat ....................................................................................................... 122
Harmaa tausta ................................................................................................. 123
Väriainetahrat .................................................................................................. 123
Kiinnittymätön väriaine .................................................................................... 123
Toistuvat pystysuuntaiset jäljet ....................................................................... 123
Epämuotoiset merkit ....................................................................................... 124
Sivu vinossa .................................................................................................... 124
Käpristymät tai aaltoilu .................................................................................... 124
Rypyt tai taittumat ........................................................................................... 125
Väriaineen hajonta .......................................................................................... 125

Suorituskykyongelmien ratkaiseminen ............................................................................................. 126
Yhteysongelmien ratkaiseminen ...................................................................................................... 127

Suoran yhteyden ongelmien ratkaiseminen ..................................................................... 127
Verkko-ongelmien ratkaiseminen .................................................................................... 127

Yleisten Windows-ongelmien ratkaiseminen ................................................................................... 129
Yleisten Macintosh-ongelmien ratkaiseminen .................................................................................. 130
Linux-ongelmien ratkaiseminen ........................................................................................................ 133

FIWW

vii

background image

Liite A Tarvikkeet ja lisävarusteet ................................................................................................................ 135

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ............................................................................. 136

Tilaaminen suoraan HP:ltä .............................................................................................. 136
Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta ......................................................................... 136
Tilaaminen suoraan HP ToolboxFX -ohjelmistolla ........................................................... 136

Osanumerot ...................................................................................................................................... 137

Paperinkäsittelyn lisävarusteet ........................................................................................ 137
Tulostuskasetit ................................................................................................................. 137
Muisti ............................................................................................................................... 137
Kaapelit ja liittymät ........................................................................................................... 137

Liite B Huolto ja tuki ...................................................................................................................................... 139

Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke ................................................................................... 140
Tulostuskasetin rajoitettu takuu ........................................................................................................ 142
Käyttöoikeussopimus ....................................................................................................................... 143
Customer Self Repair -takuupalvelu ................................................................................................. 146
Asiakastuki ....................................................................................................................................... 147
HP-huoltosopimukset ....................................................................................................................... 148

Asiakkaan luona tapahtuva huolto ................................................................................... 148

Seuraavan päivän huolto asiakkaan luona ..................................................... 148
Viikoittainen (volyymi)asiakkaan luona tapahtuva huolto ................................ 148

Laitteen pakkaaminen uudelleen ..................................................................................... 148
Laajennettu takuu ............................................................................................................ 149

Liite C Teknisiä tietoja ................................................................................................................................... 151

Mitat .................................................................................................................................................. 152
Virrankulutus, sähkötekniset tiedot ja äänipäästöt ........................................................................... 153
Käyttöympäristö ................................................................................................................................ 154

Liite D Säädöksiä koskevat tiedot ................................................................................................................ 155

FCC:n säännökset ............................................................................................................................ 156
Ympäristöystävällinen tuote -ohjelma ............................................................................................... 157

Ympäristönsuojelu ........................................................................................................... 157
Otsonintuotanto ............................................................................................................... 157
Tehonkulutus ................................................................................................................... 157
Väriaineen kulutus ........................................................................................................... 157
Paperinkulutus ................................................................................................................. 157
Muovit .............................................................................................................................. 157
HP LaserJet -tulostustarvikkeet ....................................................................................... 157
Palautus- ja kierrätysohjeet ............................................................................................. 158

Yhdysvallat ja Puerto Rico .............................................................................. 158

Usean kasetin palauttaminen ......................................................... 158
Yhden kasetin palautus .................................................................. 158

viii

FIWW

background image

Lähettäminen .................................................................................. 158

Palautukset muualla kuin Yhdysvalloissa ....................................................... 158

Tulostusmateriaali ............................................................................................................ 159
Rajoitukset ....................................................................................................................... 159
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella 159
Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote) ...................................... 159
Lisätietoja ......................................................................................................................... 159

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ...................................................................................................... 160

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ..................................................................................... 160

Turvallisuustiedotteet ....................................................................................................................... 161

Laserturvallisuus .............................................................................................................. 161
Kanadan DOC-säädökset ................................................................................................ 161
VCCI-ilmoitus (Japani) ..................................................................................................... 161
Virtajohtoa koskeva ilmoitus (Japani) .............................................................................. 161
EMC-lausunto (Korea) ..................................................................................................... 161
Laser-ilmoitus Suomea varten ......................................................................................... 161
Ainetaulukko (Kiina) ......................................................................................................... 162

Hakemisto ........................................................................................................................................................ 163

FIWW

ix

background image

x

FIWW

background image

1