Pomoć za HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

Pisač HP LaserJet serije P2050

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i
prevođenje zabranjeno bez prethodne
pisane suglasnosti, osim pod uvjetima
određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su
predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i
usluge navedena su u izričitim jamstvenim
izjavama koje se isporučuju s takvim
proizvodima i uslugama. Ništa što je ovdje
navedeno ne sadrži dodatno jamstvo. HP
nije odgovoran za eventualne tehničke i
uredničke pogreške te propuste koji se
nalaze u tekstu.

Broj publikacije : CE457-90915

Edition 3, 11/2009

Trgovačka marka

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke

su marke tvrtke Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ je tržišni znak tvrtke Intel
Corporation u SAD-u i drugim državama/
regijama.

Microsoft®, Windows® i Windows® XP su
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation registrirani u SAD-u.

Windows Vista™ je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i drugim državama/regijama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR
zaštitni su znakovi registrirani u SAD-u.

background image

Sadržaj

1 Osnovni podaci o proizvodu .......................................................................................................................... 1

Usporedba uređaja ............................................................................................................................... 2

Modeli HP LaserJet serije P2050 ........................................................................................ 2

Značajke proizvoda .............................................................................................................................. 3
Opis uređaja ......................................................................................................................................... 5

Pogled sprijeda .................................................................................................................... 5
Prikaz straga ........................................................................................................................ 6
Priključci sučelja .................................................................................................................. 6
Mjesto oznake s brojem modela i serijskim brojem ............................................................. 6

2 Upravljačka ploča ........................................................................................................................................... 9

Izgled upravljačke ploče ..................................................................................................................... 10
Korištenje izbornika na upravljačkoj ploči ........................................................................................... 11

Korištenje izbornika ........................................................................................................... 11

Izbornik Reports (Izvješća) ................................................................................................................. 12
Izbornik System Setup (Postavljanje sustava) ................................................................................... 13
Izbornik Service (Usluge) ................................................................................................................... 15
Izbornik Network config. (Konfiguracija mreže) .................................................................................. 16

3 Softver za Windows ...................................................................................................................................... 19

Podržani operativni sustavi za Windows ............................................................................................ 20
Podržani upravljački programi pisača za Windows ............................................................................ 21
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 22

UPD instalacijski načini rada ............................................................................................. 22

Prioritet postavki za ispis .................................................................................................................... 23
Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Windows ........................................................ 24
Vrste instalacije softvera za Windows ................................................................................................ 25
Uklanjanje softvera za Windows ........................................................................................................ 26
Podržani uslužni programi za Windows ............................................................................................. 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Podržani mrežni uslužni programi za Windows .................................................................................. 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Ugrađeni web-poslužitelj .................................................................................................... 28

Softver za ostale operativne sustave ................................................................................................. 29

HRWW

iii

background image

4 Korištenje uređaja s operativnim sustavom Macintosh ............................................................................ 31

Softver za Macintosh .......................................................................................................................... 32

Podržani operativni sustavi za Macintosh .......................................................................... 32
Podržani upravljački programi za Macintosh ..................................................................... 32
Uklanjanje softvera iz operativnog sustava Macintosh ...................................................... 32
Prednost za postavke ispisa za Macintosh ........................................................................ 32
Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Macintosh ...................................... 33
Podržani uslužni programi za Macintosh ........................................................................... 33

Ugrađeni web-poslužitelj ................................................................................... 33

Korištenje značajki Macintosh upravljačkog programa ...................................................................... 34

Ispis ................................................................................................................................... 34

Stvaranje i korištenje prethodnih postavki za ispis u sustavu Macintosh .......... 34
Promjena veličine dokumenata ili ispis na papiru prilagođene veličine ............. 34
Ispis naslovnice ................................................................................................. 34
Korištenje vodenih žigova ................................................................................. 35
Ispis više stranica na jedan list papira u sustavu Macintosh ............................. 35
Obostrani ispis .................................................................................................. 36
Upotreba izbornika Services (Usluge) ............................................................... 37

5 Povezivanje ................................................................................................................................................... 39

USB konfiguracija ............................................................................................................................... 40

Priključivanje USB kabela .................................................................................................. 40

Mrežna konfiguracija .......................................................................................................................... 41

Podržani mrežni protokoli .................................................................................................. 41
Instaliranje uređaja na mreži .............................................................................................. 43
Konfiguriranje mrežnog uređaja ......................................................................................... 43

Prikaz ili promjena mrežnih postavki ................................................................. 43
Postavljanje ili promjena mrežne lozinke .......................................................... 43
IP adresa ........................................................................................................... 44

Automatska konfiguracija ................................................................. 44
Ručna konfiguracija .......................................................................... 44
Postavke IPv4 i IPv6 ......................................................................... 45

Postavka brzine veze ........................................................................................ 45

6 Papir i mediji za ispis .................................................................................................................................... 47

Korištenje papira i ispisnih medija ...................................................................................................... 48
Podržane veličine papira i ispisnih medija .......................................................................................... 49
Prilagođene veličine papira ................................................................................................................ 51
Podržane vrste papira i ispisnih medija .............................................................................................. 52
Kapacitet ladice i spremnika ............................................................................................................... 53
Smjernice za poseban papir ili ispisne medije .................................................................................... 54
Umetanje u ladice ............................................................................................................................... 55

Orijentacija papira za umetanje u ladice ............................................................................ 55

iv

HRWW

background image

Ladica 1 ............................................................................................................................. 55
Ladica 2 i dodatna ladica 3 ................................................................................................ 56

Umetanje papira veličine A6 ............................................................................. 56

Ručno ulaganje papira ....................................................................................................... 57

Konfiguriranje ladica ........................................................................................................................... 58
Korištenje izlaznih opcija papira ......................................................................................................... 59

Ispis u gornji (standardni) izlazni spremnik ........................................................................ 59
Ispisivanje putem ravnog prolaza papira (stražnji izlaz) .................................................... 59

7 Korištenje značajki proizvoda ..................................................................................................................... 61

EconoMode (Ekonomični način rada) ................................................................................................ 62
Tihi način rada .................................................................................................................................... 63

8 Poslovi ispisa ................................................................................................................................................ 65

Otkazivanje zadatka ispisa ................................................................................................................. 66

Zaustavljanje trenutnog zadatka ispisa na upravljačkoj ploči pisača ................................. 66
Zaustavljanje trenutnog zadatka ispisa iz programa .......................................................... 66

Korištenje značajki Windows upravljačkog programa pisača ............................................................. 67

Otvaranje upravljačkog programa pisača .......................................................................... 67
Upotreba prečaca za ispis ................................................................................................. 67
Postavljanje opcija papira i kvalitete .................................................................................. 67
Postavljanje efekata za dokumente ................................................................................... 68
Postavite opcije završne obrade dokumenta ..................................................................... 68
Pribavljanje informacija o podršci i statusu uređaja ........................................................... 70
Postavljanje naprednih opcija ispisa .................................................................................. 70

9 Rukovanje i održavanje uređaja .................................................................................................................. 73

Ispis informacijskih stranica ................................................................................................................ 74
Korištenje softvera za HP ToolboxFX ................................................................................................ 75

Prikaz softvera HP ToolboxFX ........................................................................................... 75
Status ................................................................................................................................. 75

Event log (Dnevnik događaja) ........................................................................... 75

Alerts (Upozorenja) ............................................................................................................ 76

Postavljanje upozorenja stanja ......................................................................... 76
Postavljanje upozorenja e-poštom .................................................................... 76

Help (Pomoć) ..................................................................................................................... 76
Device settings (Postavke uređaja) ................................................................................... 77

Informacije o uređaju ......................................................................................... 77
Rukovanje papirom ........................................................................................... 77
Ispis ................................................................................................................... 78
PCL5 (PCL5 postavke). .................................................................................... 78
PostScript .......................................................................................................... 78
Kvaliteta ispisa .................................................................................................. 78

HRWW

v

background image

Paper Types (Vrste papira) ............................................................................... 79
System Setup (Postavljanje sustava) ................................................................ 79
Rješavanje problema ........................................................................................ 79

Postavke mreže ................................................................................................................. 79
Shop for Supplies (Kupnja potrošnog materijala) .............................................................. 79
Other links (Ostale veze) ................................................................................................... 79

Upravljanje mrežnim uređajem ........................................................................................................... 80

Ugrađeni web-poslužitelj .................................................................................................... 80

Otvorite ugrađeni web-poslužitelj ...................................................................... 80
Status - kartica .................................................................................................. 80
Kartica Settings (Postavke) ............................................................................... 81
Kartica Networking (Rad na mreži) ................................................................... 81
Poveznice .......................................................................................................... 81

Korištenje softvera HP Web Jetadmin ............................................................................... 81
Korištenje sigurnosnih značajki ......................................................................................... 81

Zaštita ugrađenog web-poslužitelja ................................................................... 82

Zaključavanje uređaja ........................................................................................................................ 83
Rukovanje potrošnim materijalom ...................................................................................................... 84

Vijek trajanja potrošnog materijala ..................................................................................... 84
Rukovanje spremnicima s tintom ....................................................................................... 84

Pohrana spremnika s tintom ............................................................................. 84
Koristite originalne HP spremnike s tintom ....................................................... 84
HP propisi za spremnike s tintom drugih proizvođača ...................................... 84
Potvrda valjanosti spremnika s tintom ............................................................... 84
HP korisnička linija i web-stranica za obavijesti o krivotvorinama ..................... 84

Zamjena potrošnog materijala i dijelova ............................................................................................. 86

Smjernice za zamjenu potrošnog materijala ...................................................................... 86
Preraspodjela tonera ......................................................................................................... 86
Promjena spremnika s tintom ............................................................................................ 87

Instalacija memorije ............................................................................................................................ 89

Instaliranje memorije uređaja ............................................................................................. 89
Provjera instalacije DIMM-a ............................................................................................... 92
Spremanje resursa (trajni resursi) ..................................................................................... 93
Omogućavanje memorije za sustav Windows ................................................................... 93

Čišćenje pisača .................................................................................................................................. 94

Čišćenje područja oko spremnika s tintom ........................................................................ 94
Očistite put za papir ........................................................................................................... 95
Čišćenje valjka podizača ladice 1 ...................................................................................... 96
Čišćenje valjka podizača ladice 2 ...................................................................................... 99

10 Rješavanje problema ................................................................................................................................ 103

Rješavanje općenitih problema ........................................................................................................ 104

Popis za provjeru pri rješavanju problema ....................................................................... 104

vi

HRWW

background image

Čimbenici koji djeluju na izvedbu pisača ......................................................................... 105

Vraćanje tvorničkih postavki ............................................................................................................. 106
Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči .......................................................................................... 107

Poruke na upravljačkoj ploči ............................................................................................ 107

Zaglavljenja ...................................................................................................................................... 112

Uobičajeni uzroci zaglavljenja .......................................................................................... 112
Mjesta zaglavljenja .......................................................................................................... 113
Uklanjanje zaglavljenog papira ........................................................................................ 113

Interna područja .............................................................................................. 113

Područje spremnika s tintom i prolaz papira ................................... 113
Staza za obostrani ispis (samo modeli s obostranim ispisom) ....... 115

Ulazne ladice ................................................................................................... 118

Ladica 1 .......................................................................................... 118
Ladica 2 .......................................................................................... 119
Ladica 3 .......................................................................................... 121

Izlazni spremnici .............................................................................................. 122

Uklanjanje problema s kvalitetom ispisa .......................................................................................... 124

Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz papir ................................................................... 124
Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz okruženje ............................................................ 124
Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz zaglavljenje papira ............................................. 124
Primjeri neispravno ispisanih slika ................................................................................... 124

Svijetli ili blijedi ispis ........................................................................................ 125
Mrlje od tonera ................................................................................................ 125
Neispisana mjesta ........................................................................................... 125
Okomite crte .................................................................................................... 126
Siva pozadina .................................................................................................. 126
Razmazivanje tonera ...................................................................................... 126
Toner nije potpuno nanesen ........................................................................... 126
Okomite pogreške koje se ponavljaju ............................................................. 127
Izobličeni znakovi ............................................................................................ 127
Nakošena stranica .......................................................................................... 127
Savijen ili valovit medij .................................................................................... 128
Nabori i pregibi ................................................................................................ 128
Raspršivanje tonera ........................................................................................ 128

Rješavanje problema u radu ............................................................................................................ 129
Rješavanje poteškoća s povezivanjem ............................................................................................ 130

Rješavanje poteškoća s izravnim vezama ....................................................................... 130
Rješavanje mrežnih problema ......................................................................................... 130

Rješavanje uobičajenih problema sa sustavom Windows ............................................................... 132
Rješavanje čestih problema s Macintosh računalima ...................................................................... 133
Rješavanje problema s operativnim sustavom Linux ....................................................................... 136

HRWW

vii

background image

Dodatak A Dodatna oprema i potrošni materijal ......................................................................................... 137

Narudžba dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ............................................................. 138

Izravna narudžba od HP-a ............................................................................................... 138
Narudžba putem servisa ili davatelja podrške ................................................................. 138
Naručivanje direktno putem softvera HP ToolboxFX ....................................................... 138

Brojevi dijelova ................................................................................................................................. 139

Dodatna oprema za rukovanje papirom ........................................................................... 139
Spremnici s tonerom ........................................................................................................ 139
Memorija .......................................................................................................................... 139
Kabeli i sučelja ................................................................................................................. 139

Dodatak B Servis i podrška .......................................................................................................................... 141

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard ..................................................................... 142
Izjava o ograničenom jamstvu za spremnik s tonerom .................................................................... 144
Licencni ugovor s krajnjim korisnikom .............................................................................................. 145
Jamstvena usluga popravka od strane korisnika ............................................................................. 147
Korisnička podrška ........................................................................................................................... 148
HP ugovori o održavanju .................................................................................................................. 149

Ugovori o servisiranju na terenu ...................................................................................... 149

Servisiranje sljedećeg dana ............................................................................ 149
Tjedno servisiranje na terenu .......................................................................... 149

Ponovno pakiranje pisača ................................................................................................ 149
Produljenje jamstva ......................................................................................................... 150

Dodatak C Specifikacije ................................................................................................................................ 151

Fizičke specifikacije .......................................................................................................................... 152
Potrošnja energije, električne specifikacije i akustične emisije ........................................................ 153
Radna okolina .................................................................................................................................. 154

Dodatak D Informacije o zakonskim propisima .......................................................................................... 155

FCC propisi ...................................................................................................................................... 156
Program očuvanja okoliša ................................................................................................................ 157

Zaštita okoliša .................................................................................................................. 157
Emisija ozona .................................................................................................................. 157
Potrošnja energije ............................................................................................................ 157
Potrošnja tonera .............................................................................................................. 157
Upotreba papira ............................................................................................................... 157
Plastika ............................................................................................................................ 157
Potrošni materijal za HP LaserJet ................................................................................... 157
Upute za vraćanje i recikliranje ........................................................................................ 158

Sjedinjene Države i Portoriko .......................................................................... 158

Povrat više spremnika (više od jednog spremnika) ........................ 158
Vraćanje jednog uloška .................................................................. 158

viii

HRWW

background image

Otprema .......................................................................................... 158

Povrat izvan SAD-a ......................................................................................... 158

Papir ................................................................................................................................ 159
Korišteni materijali ........................................................................................................... 159
Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji .............................. 159
Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet) ............. 159
Za više informacija ........................................................................................................... 159

Izjava o sukladnosti .......................................................................................................................... 160

Izjava o sukladnosti ......................................................................................................... 160

Izjave o mjerama opreza .................................................................................................................. 161

Sigurnost lasera ............................................................................................................... 161
Kanadski DOC propisi ..................................................................................................... 161
VCCI izjava (Japan) ......................................................................................................... 161
Izjava o kabelu za napajanje (Japan) .............................................................................. 161
EMC izjava (Koreja) ......................................................................................................... 161
Izjava o laseru za Finsku ................................................................................................. 161
Tablice materijala (Kina) .................................................................................................. 163

Kazalo .............................................................................................................................................................. 165

HRWW

ix

background image

x

HRWW

background image

1