HP LaserJet P2055 Printer series - FCC propisi

background image

FCC propisi

Ova oprema je testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, prema Članku 15
FCC propisa. Ova ograničenja sastavljena su kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita od štetnih
smetnji pri kućnoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti energiju na radijskim
frekvencijama. Ako se ova oprema ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati
štetne smetnje u radio komunikaciji. Ne može se, međutim, jamčiti kako do smetnji neće doći kod
određene instalacije. Ako oprema uistinu uzrokuje štetne smetnje pri radijskom ili televizijskom
prijemu, a to se može odrediti uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporuča
sprečavanje smetnji pomoću sljedećih mjera:

Antenu prijemnika usmjerite na drugu stranu ili je premjestite.

Povećajte razmak između opreme i prijemnika.

Opremu priključite na utičnicu koja se ne nalazi unutar strujnog kruga prijemnika.

Posavjetujte se s distributerom ili iskusnim radio/televizijskim tehničarom.

NAPOMENA:

Sve promjene ili modifikacije pisača koje nije izričito odobrila tvrtka HP mogu

korisnika lišiti ovlasti za upravljanje ovom opremom.

Radi sukladnosti s ograničenjima za Klasu B u članku 15 FCC pravila obavezna je upotreba
zaštićenog kabela sučelja.

156 Dodatak D Informacije o zakonskim propisima

HRWW