HP LaserJet P2055 Printer series - Ugrađeni web-poslužitelj

background image

Ugrađeni web-poslužitelj

Uređaj je opremljen ugrađenim web-poslužiteljem koji osigurava pristup informacijama o uređaju i
aktivnostima mreže. Ove informacije se pojavljuju u web-pregledniku kao što je Microsoft Internet
Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari ili Firefox.

Ugrađeni web-poslužitelj nalazi se na uređaju. Nije učitan na mrežni poslužitelj.

Ugrađeni web-poslužitelj uređaju daje sučelje koje može koristiti svatko tko ima umreženo računalo i
standardni web-pretraživač. Nije instaliran ili konfiguriran poseban softver, ali na računalu morate
imati podržani web-pretraživač. Kako biste stekli pristup na ugrađeni web-poslužitelj, upišite IP
adresu za uređaj u redak za adresu u poslužitelju (kako biste pronašli IP adresu, ispišite stranicu
konfiguracije; za dodatne informacije o ispisu stranice konfiguracije vidi

Ispis informacijskih stranica

na stranici 74

).

Za dodatna objašnjenja o značajkama i funkcijama ugrađenog web-poslužitelja vidi

Ugrađeni web-

poslužitelj na stranici 80

.

HRWW

Softver za Macintosh

33