HP LaserJet P2055 Printer series - EconoMode (Ekonomični način rada)

background image

EconoMode (Ekonomični način rada)

Ovaj proizvod je opremljen opcijom EconoMode (Ekonomični način rada) za ispis nacrta dokumenata.
EconoMode (Ekonomični način rada) može koristiti manje tonera i smanjiti cijenu koštanja stranice.
Ipak, EconoMode (Ekonomični način rada) može smanjiti kvalitetu ispisa.

HP ne preporuča stalno korištenje opcije EconoMode (Ekonomični način rada). Ako se opcija
EconoMode (Ekonomični način rada) koristi stalno, vijek trajanja tonera može biti duži od vijeka
trajanja mehaničkih dijelova u spremniku s tintom. Ako se kvaliteta ispisa smanji u ovim uvjetima,
morat ćete umetnuti novi spremnik za ispis, čak i ako u starom još ima tonera.

EconoMode (Ekonomični način rada) možete omogućiti ili onemogućiti na bilo koji od sljedećih
načina:

U ugrađenom web-poslužitelju (samo mrežni modeli) otvorite karticu Settings (Postavke) i
odaberite opciju Configure Device (Konfiguriranje uređaja). Idite do podizbornika Print Quality
(Kvaliteta ispisa).

U PCL upravljačkom programu za pisač u sustavu Windows otvorite karticu Papir/Kvaliteta te
odaberite EconoMode (Ekonomični način rada).

62

Poglavlje 7 Korištenje značajki proizvoda

HRWW