HP LaserJet P2055 Printer series - Postavite opcije završne obrade dokumenta

background image

Postavite opcije završne obrade dokumenta

Kako biste izvršili sljedeće zadatke, otvorite upravljački program pisača i odaberite karticu Finishing
(Završna obrada).

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Ispisati na obje strane (samo modeli s obostranim ispisom)

1.

Podesite uređaj za odgovarajuću širinu papira koji
koristite. Na stražnjoj strani uređaja podignite vrata za
uklanjanje zaglavljenog papira i pronađite plavu ručicu
za odabir širine papira.

Za papir veličine Letter i Legal: Gurnite ručicu
prema unutra.

Za papir veličine A4: Povucite ručicu prema van.

68

Poglavlje 8 Poslovi ispisa

HRWW

background image

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

2.

Umetnite dovoljno papira za ispis u jednu od ladica. Ako
umećete posebni papir, npr. papir sa zaglavljem,
umetnite ga na jedan od sljedećih načina:

U ladicu 1 umetnite papir sa zaglavljem okrenut
licem prema gore tako da gornji rub prvi bude
umetnut u pisač.

U sve druge ladice umećite papir sa zaglavljem
licem okrenutim prema dolje tako da gornji rub
bude u prednjem dijelu ladice.

3.

U upravljačkom programu pisača pritisnite Print on
both sides
(Obostrani ispis). Ako dokument želite
uvezati uzduž gornjeg ruba, pritisnite Flip pages up
(Okreni stranice prema gore).

4.

Za ispis zadatka pritisnite gumb OK (U redu).

Ispisati knjižicu (samo modeli s obostranim ispisom)

1.

Podesite uređaj za odgovarajuću širinu papira koji
koristite. Na stražnjoj strani uređaja podignite vrata za
uklanjanje zaglavljenog papira i pronađite plavu ručicu
za odabir širine papira.

Za papir veličine Letter i Legal: Gurnite ručicu
prema unutra.

Za papir veličine A4: Povucite ručicu prema van.

2.

U upravljačkom programu pisača pritisnite Print on
both sides
(Obostrani ispis).

3.

Na padajućem popisu Booklet layout (Izgled knjižice)
pritisnite Left binding (Uvez s lijeve strane) ili Right
binding
(Uvez s desne strane). Opcija Pages per
sheet
(Stranica po listu) automatski će se promijeniti na
2 pages per sheet (2 stranice po listu).

4.

Za ispis zadatka pritisnite gumb OK (U redu).

HRWW

Korištenje značajki Windows upravljačkog programa pisača

69

background image

Kako...

Koraci koje valja poduzeti

Ispisati više stranica po listu

a) Iz padajućeg popisa Pages per sheet (Stranica po listu)
odaberite broj stranica po listu. b) Odaberite odgovarajuće
opcije za Print page borders (Ispis rubova stranice), Page
order
(Redoslijed stranica) i Orientation (Usmjerenje).

Odabrati usmjerenje stranice

a) U području Orientation (Usmjerenje) odaberite Portrait
(Okomito) ili Landscape (Vodoravno). b) Želite li ispisati
sliku stranice naopako, pritisnite Rotate by 180 degrees
(Rotiraj za 180 stupnjeva).