HP LaserJet P2055 Printer series - Ručna konfiguracija

background image

Ručna konfiguracija

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite

OK (U redu)

.

2.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite Network config. (Konfiguracija mreže), a zatim pritisnite

OK (U redu)

.

3.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite CFG TCP/IP, a zatim pritisnite

OK (U redu)

.

4.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite BOOTP, provjerite je li vrijednost No (Ne), a zatim
pritisnite

OK (U redu)

.

5.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite DHCP, provjerite je li vrijednost No (Ne), a zatim pritisnite

OK (U redu)

.

6.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite IP BAJT 1, a zatim pritisnite

OK (U redu)

.

7.

Pomoću tipki sa strelicama promijenite vrijednost za IP BAJT 1, a zatim pritisnite

OK (U redu)

.

8.

Ponovite korake 6 i 7 za IP BAJT 2, IP BAJT 3, and IP BAJT 4. Također ponovite korake 6 i 7
za masku podmreže (SM BAJT 1, SM BAJT 2, SM BAJT 3, SM BAJT 4) i zadani pristupnik
(GW BAJT 1, GW BAJT 2, GW BAJT 3, GW BAJT 4).

9.

Koristite gumb

Natrag

ili

Odustani

kako biste izašli iz izbornika Network config. (Konfiguracija

mreže).

44

Poglavlje 5 Povezivanje

HRWW