HP LaserJet P2055 Printer series - Podržani mrežni protokoli

background image

Podržani mrežni protokoli

Uređaj podržava mrežni protokol TCP/IP. Radi se o najraširenijem i najprihvaćenijem mrežnom
protokolu. Taj protokol koriste mnoge mrežne usluge. Uređaj podržava i IPv4 i IPv6. Tablice u
nastavku daju popis mrežnih usluga/protokola koje uređaj podržava.

Tablica 5-1

Ispis

Naziv usluge

Opis

port9100 (Direct Mode) (priključak 9100 (izravni način rada))

Zadani TCP/IP priključak za ispis na ispisni poslužitelj
HP Jetdirect kojemu pristupate putem softvera kao što je
HP Standard Port

Line printer daemon (LPD)

LPD omogućava linijske usluge za posredni ispis za TCP/IP
sustave. Koristite LPD usluge na ispisnom poslužitelju HP
Jetdirect.

WS ispis

Koristite usluge za ispis Microsoft Web Services for Devices
(WSD) koje podržava ispisni poslužitelj HP Jetdirect.

Tablica 5-2

Mrežno otkrivanje uređaja

Naziv usluge

Opis

SLP (Service Location Protocol)

Protokol za otkrivanje uređaja koji pomaže u otkrivanju i
konfiguriranju mrežnih uređaja. Koriste ga uglavnom
programi tvrtke Microsoft.

mDNS (usluga višesmjernog odašiljanja naziva domene -
poznata i kao “Rendezvous” ili “Bonjour”)

Protokol za otkrivanje uređaja koji pomaže u otkrivanju i
konfiguriranju mrežnih uređaja. Koriste ga uglavnom
Macintosh programi tvrtke Apple.

WS otkrivanje

Omogućava Microsoft WS protokole za otkrivanje na
ispisnom poslužitelju.

LLMNR (TCP/IP v6)

Označava hoće li se zahtjevi "link local multicast name
resolution" (LLMNR) pozivati putem IPv6 mreže.

NetBIOS preko TCP/IP mreže

Omogućava komunikaciju između aplikacija na odvojenim
računalima unutar lokalne mreže. Zbog toga što se sučelje
za programiranje izvodi preko TCP/IP mreže (NBT), svako
umreženo računalo ima NetBIOS naziv i IP adresu za vezu s
nazivom glavnog računala (čak i ako ta dva naziva nisu
identična).

DNS klijent

Naziv DNS domene u kojoj se ispisni poslužitelj HP Jetdirect
nalazi (npr., support.hp.com).

HRWW

Mrežna konfiguracija

41

background image

Tablica 5-3

Razmjena poruka i upravljanje

Naziv usluge

Opis

HTTP (hypertext transfer protocol)

Web-preglednicima omogućuje komunikaciju s ugrađenim
web-poslužiteljem.

EWS (ugrađeni web-poslužitelj)

Korisniku omogućuje upravljanje uređajem putem web-
preglednika.

SNMP (simple network management protocol)

Koriste ga mrežni programi za upravljanje uređajem.
Podržani su SNMP V3 i standardni MIB-II (Management
Information Base) objekti.

Web Jetadmin (WJA)

Aplikacija za upravljanje koja omogućava kontrolirani pristup
značajkama za HP Jetdirect i pisač.

EPC

Softver HP Easy Printer Care 2.0 (EPC 2.0) pruža HP Web
Jetadmin funkcije za male i iznimno male tvrtke s do 15
HP LaserJet uređaja. EPC 2.0 omogućava lako održavanje i
zaštitu laserskih pisača čime štiti vaše ulaganje, ali osigurava
i jednostavnu nabavu potrošnog materijala iz jedinstvenog
izvora.

Tablica 5-4

Dodjeljivanje IP adresa

Naziv usluge

Opis

DHCP (dynamic host configuration protocol)

Za automatsku dodjelu IP adresa. DHCP poslužitelj određuje
IP adresu za uređaj. Obično nije potrebna intervencija
korisnika kako bi uređaj dobio IP adresu s DHCP
poslužitelja.

BOOTP (bootstrap protocol)

Za automatsku dodjelu IP adresa. BOOTP poslužitelj
određuje IP adresu uređaja. Zahtijeva od administratora
unos MAC hardverske adrese uređaja na BOOTP poslužitelj
kako bi uređaj dobio IP adresu od tog poslužitelja.

Auto IP (Automatski IP)

Za automatsku dodjelu IP adresa. Ako nema DHCP niti
BOOTP poslužitelja, ova usluga uređaju omogućuje
stvaranje jedinstvene IP adrese.

Ručno određivanje IP adrese

Ručno konfigurirajte IP adresu na ispisnom poslužitelju
upotrebom upravljačke ploče pisača ili ugrađenog web-
poslužitelja.

Telnet

Postavite parametre konfiguracije pomoću zadane IP adrese
kako biste uspostavili Telnet vezu između vašeg sustava i
ispisnog poslužitelja za HP Jetdirect. Ispisni poslužitelj će
nakon konfiguriranja i ponovnog pokretanja spremiti
konfiguraciju.

RARP

Možete konfigurirati ispisni poslužitelj kako bi koristio RARP
za rad s UNIX i Linux sustavima. Upotrebom metode RARP
možete odgovoriti na RARP zahtjev ispisnog poslužitelja, ali i
dodijeliti ispisnom poslužitelju IP adresu. Metoda RARP vam
omogućava samo konfiguriranje IP adrese.

ARP/PING

Možete konfigurirati ispisni poslužitelj HP Jetdirect s IP
adresom pomoću naredbe arp iz podržanog sustava. Radna
stanica iz koje obavljate konfiguriranje mora se nalaziti u
istom mrežnom segmentu kao i ispisni poslužitelj HP
Jetdirect.

42

Poglavlje 5 Povezivanje

HRWW