HP LaserJet P2055 Printer series - Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz zaglavljenje papira

background image

Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz zaglavljenje papira

Provjerite jeste li iz uređaja izvadili sve zaglavljene listove papira.

Ako se papir nedavno zaglavio, ispišite dvije do tri stranice kako biste očistili dio uređaja kroz
koji prolazi papir.

Ako listovi papira ne prolaze kroz mehanizam za nanošenje tonera i slike na ispisanim
dokumentima nisu ispravne, ispišite tri stranice kako biste očistili dio uređaja kroz koji prolazi
papir. Ako se problem i dalje javlja, ispišite i obradite stranicu za čišćenje. Vidi

Očistite put za

papir na stranici 95

.