HP LaserJet P2055 Printer series - Postavljanje upozorenja stanja

background image

Postavljanje upozorenja stanja

Koristi se za postavljanje uređaja kako bi slao upozorenja računalu u slučaju zaglavljivanja papira,
niske razine tonera u HP spremnicima za ispis, korištenja spremnika za ispis koji nije HP, praznih
ulaznih ladica i pojavljivanja određenih poruka o pogrešci.

Odaberite primanje skočne poruke, ikone na sistemskoj traci, upozorenja na radnoj površini ili neke
njihove kombinacije. Skočna upozorenja i upozorenja na radnoj površini prikazuju se samo kada
uređaj ispisuje s računala na kojem ste postavili upozorenja. Upozorenja na radnoj površini vidljiva su
samo na kratak i uklanjaju se automatski.

Postavku Cartridge low threshold (Prag niske razine tonera) pomoću koje se postavlja razina
tonera u spremniku koja uzrokuje upozorenje o niskoj razini tonera možete promijeniti na stranici
System setup (Postavljanje sustava).

NAPOMENA:

Kako bi promjene stupile na snagu morate pritisnuti Apply (Primijeni).