HP LaserJet P2055 Printer series - Device settings (Postavke uređaja)

background image

Device settings (Postavke uređaja)

Mapa Device Settings (Postavke uređaja) sadrži veze na sljedeće glavne stranice:

Device Information (Informacije o uređaju). Prikaz informacija kao što su opis uređaja i osoba
za kontakt.

Paper Handling (Rukovanje papirom). Konfiguriranje ladica ili promjena postavki uređaja za
rukovanje papirima, kao što su zadana veličina i vrsta papira.

Printing (Ispis). Omogućuje promjenu zadanih postavki uređaja, kao što su broj kopija i
orijentacija papira.

PCL 5. Promjena PCL postavki.

PostScript. Promjena PS postavki.

Paper Types (Vrste papira). Promjena postavki načina rada za svaku vrstu medija, kao što je
papir sa zaglavljem, unaprijed perforirani ili sjajni papir.

System Setup (Postavljanje sustava). Promjena postavki sustava, kao što su oporavak od
zaglavljivanja i automatsko nastavljanje. Promjena postavke Cartridge low threshold (Prag
niske razine tonera) koja postavlja razinu tonera koja uzrokuje upozorenje o niskoj razini tonera.

Rješavanje problema. Omogućuje pristup raznim postupcima nužnim za održavanje pisača.

Password (Lozinka). Postavljanje lozinke radi zaštite postavki uređaja. Nakon postavljanja
lozinke od korisnika će se zatražiti unos lozinke prije omogućavanja promjene postavki uređaja.
Lozinka je jednaka lozinci za ugrađeni web-poslužitelj.