HP LaserJet P2055 Printer series - Status

background image

Status

Mapa Status sadrži veze na sljedeće glavne stranice:

Device Status (Status uređaja). Ova stranica ukazuje na stanja uređaja kao što su
zaglavljivanje medija ili prazna ladica. Nakon rješavanja problema pritisnite Refresh status
(Osvježi status) kako biste ažurirali status uređaja.

Supplies Status (Stanje zaliha). Detaljni prikaz, kao što je prikaz postotka preostalog tonera u
spremniku za ispis i broj stranica ispisanih pomoću trenutnog spremnika za ispis. Ova stranica
sadrži i veze za naručivanje potrošnog materijala i traženje informacija o recikliranju.

Device configuration (Konfiguracija uređaja). Prikaz detaljnog opisa konfiguracije uređaja,
uključujući i količinu instalirane memorije te informaciju jesu li ugrađene dodatne ladice.

Network summary (Sažetak za mrežu). Omogućuje pregled detaljnog opisa trenutne mrežne
konfiguracije, uključujući IP adresu i mrežni status.

Print info pages (Ispis info. stranica). Ispis stranice konfiguracija i ostalih stranica s
informacijama, poput stranice statusa potrošnog materijala.

Event log (Dnevnik događaja). Omogućuje pregled prethodnih pogrešaka pisača. Najnovija
pogreška je navedena prva.