HP LaserJet P2055 Printer series - Kartica Networking (Rad na mreži)

background image

Kartica Networking (Rad na mreži)

Kartica omogućuje administratoru nadzor nad postavkama mreže kada je uređaj priključen na IP
mrežu.