HP LaserJet P2055 Printer series - Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

background image

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE KORIŠTENJA OVOG SOFTVERSKOG PROIZVODA: Ovaj licencni
ugovor s krajnjim korisnikom (“EULA”) je ugovor između (a) vas (pojedinca ili entiteta kojeg
predstavljate) i (b) tvrtke Hewlett-Packard (“HP”) kojim se regulira vaše korištenje softverskog
proizvoda (“Softver”). Ovaj EULA se ne primjenjuje ako postoji odvojeni licencni ugovor između vas i
tvrtke HP ili njenih dobavljača softvera, uključujući licencni ugovor u internetskoj dokumentaciji.
Pojam “Softver” može uključivati (i) pridružene medije, (ii) korisnički priručnik i ostale tiskane
materijale i (iii) “internetsku” ili elektroničku dokumentaciju (pod skupnim nazivom “Korisnička
dokumentacija”).

PRAVA U SOFTVERU NUDE SE SAMO POD UVJETOM DA STE SUGLASNI SA SVIM
ODREDBAMA I UVJETIMA OVOG EULA. INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM, PREUZIMANJEM ILI
DRUGIM KORIŠTENJEM SOFTVERA, SUGLASNI STE BITI OBVEZNI PREMA OVOM EULA. AKO
NE PRIHVATITE OVAJ EULA, NEMOJTE INSTALIRATI, PREUZETI ILI NA BILO KOJI DRUGI
NAČIN KORISTITI SOFTVER. AKO STE KUPILI SOFTVER, ALI NISTE SUGLASNI S OVIM EULA,
VRATITE SOFTVER NA MJESTO KUPNJE U ROKU OD ČETRNAEST DANA I PRIMITE POVRAT
NOVCA PREMA NABAVNOJ CIJENI; AKO SE SOFTVER INSTALIRA ILI SE ISPORUČUJE S
DRUGIM HP PROIZVODOM, MOŽETE VRATITI ČITAV NEKORIŠTENI PROIZVOD.

1. SOFTVER TREĆE STRANE. Softver može, uz softver u vlasništvu tvrtke HP (“HP softver”),
uključivati i softver pod licencama u vlasništvu trećih strana (“Softver treće strane” i “Licenca treće
strane”). Svaki softver treće strane za koji imate licencu, podliježe odredbama i uvjetima
odgovarajuće Licence treće strane. Uglavnom se Licenca treće strane nalazi u datotekama poput
license.txt i ako ne možete pronaći Licencu treće strane, stupite u vezu sa službom za korisnike tvrtke
HP. Ako Licence treće strane uključuju licence koje omogućavaju dostupnost izvornog koda (kao što
je GNU Opća javna licenca) i odgovarajući izvorni kod nije isporučen sa Softverom, potražite na
stranicama za podršku proizvodu na HP internetskoj stranici (hp.com) uputu o tome kako pribaviti
takav izvorni kod.

2. LICENCNA PRAVA. Imat ćete ova prava pod uvjetom da se pridržavate odredbi i uvjeta ovog
EULA:

a. Korištenje. HP vam daje licencu za korištenje jednog primjerka HP softvera. “Korištenje” znači
instaliranje, kopiranje, pohranjivanje, učitavanje, izvršavanje, prikaz ili korištenje HP softvera na neki
drugi način. Ne smijete vršiti izmjene na HP softveru niti onemogućavati bilo koju licencnu ili kontrolnu
funkciju HP softvera. Ako je tvrtka HP isporučila ovaj Softver za korištenje s određenim proizvodom
za prikaz ili ispis fotografija (primjerice, ako je Softver upravljački program za pisač, firmver ili
dodatak), HP softver smije se koristiti samo s takvim proizvodom (“HP proizvod”). Dodatna
ograničenja uporabe se mogu pojaviti u Korisničkoj dokumentaciji. Ne smijete odvajati dijelove
komponenti HP softvera za korištenje. Nemate pravo distribuiranja HP softvera.

b. Kopiranje. Vaše pravo na kopiranje znači da smijete izrađivati arhivske ili sigurnosne kopije
HP softvera, uz uvjet da svaki primjerak sadrži sve izvorne obavijesti o vlasništvu HP softvera te se
koristi samo za svrhu izrade sigurnosnih kopija.

3. NADOGRADNJE. Za Korištenje HP softvera kojeg tvrtka HP daje kao nadogradnju, ažuriranje ili
dodatak (skupno “Nadogradnja”), prvo morate imati licencu za izvorni HP softver kojeg je tvrtka HP
označila prihvatljivim za nadogradnju. U mjeri u kojoj Nadogradnja zamjenjuje izvorni HP softver, više
nećete moći koristiti takav HP softver. Ovaj se EULA odnosi se na svaku Nadogradnju, osim ako
tvrtka HP Nadogradnjom ne postavi druge uvjete. U slučaju sukoba između ovog EULA i takvih
drugih uvjeta, prevagu će imati drugi uvjeti.

4. PRIJENOS.

HRWW

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom 145

background image

a. Prijenos treće strane. Početni krajnji korisnik HP softvera može napraviti jednokratni prijenos
HP softvera na drugoga krajnjeg korisnika. Svaki će prijenos uključivati sve sastavne dijelove, medije,
Korisničku dokumentaciju, ovaj EULA, te ako se može primijeniti, Certifikat autentičnosti. Prijenos ne
može biti neizravni prijenos poput konsignacije. Prije prijenosa će se krajnji korisnik koji prima
preneseni Softver, suglasiti s ovim EULA. Po prijenosu HP softvera, vaša licenca automatski prestaje
vrijediti.

b. Ograničenja. Ne smijete iznajmljivati, davati u najam ili posuđivati HP softver ili koristiti HP softver
u komercijalne svrhe s korištenjem u određenim vremenskim razdobljima ili u svrhe korištenja u
uredu. Ne smijete davati podlicence, dodjeljivati ili na drugu način prenositi HP softver osim kako je
izričito navedeno u ovom EULA.

5. PRAVA VLASNIKA. Sva prava intelektualnog vlasništva u Softveru i Korisničkoj dokumentaciji
pripadaju tvrtki HP ili njenim dobavljačima, te su zaštićena zakonom, uključujući važeće zakone o
autorskim pravima, pravima poslovne tajne, pravima patenta i pravima trgovačke marke. Sa Softvera
ne smijete uklanjati ni jedan znak raspoznavanja proizvoda, obavijest o autorskim pravima ili
ograničenja prava vlasništva.

6. OGRANIČENJE O OBRNUTOM INŽENJERINGU. Ne smijete vršiti obrnuti inženjering,
dekompilirati ili rastavljati HP softver, osim i samo u onoj mjeri u kojoj je to pravo dopušteno važećim
zakonom.

7. PRISTANAK NA KORIŠTENJE PODATAKA. Tvrtka HP i tvrtke u njenom vlasništvu mogu
sakupljati i koristiti tehničke podatke koje dajete u vezi s (i) vašim Korištenjem softvera ili HP
proizvoda ili (ii) davanjem usluga podrške vezano uz Softver ili HP proizvod. Svi takvi podaci
podliježu politici privatnosti tvrtke HP. HP neće takve podatke koristiti u obliku koji će vas osobno
identificirati, osim u mjeri potrebnoj za unapređenje vašeg korištenja ili pružanje usluga podrške.

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. Bez obzira na sve štete koje možete pretrpjeti, ukupna
obveza tvrtke HP i njenih dobavljača prema ovom EULA i vaš isključivi pravni lijek prema ovom EULA
ograničava se na iznos koji je veći od onog koji ste platili za Proizvod za $5,00. SUKLADNO SVIM
ZAKONOM DOPUŠTENIM SREDSTVIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOM
SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU POSEBNU, SLUČAJNU, NEIZRAVNU ILI
POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA IZGUBLJENI PROFIT, IZGUBLJENE
PODATKE, PREKID POSLOVANJA, OSOBNU OZLJEDU ILI GUBITAK PRIVATNOSTI) VEZANU
UZ NAČIN KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA SOFTVERA, ČAK I U SLUČAJU DA
JE HP ILI BILO KOJI NJEN DOBAVLJAČ BIO UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE I ČAK
U SLUČAJU DA GORE NAVEDENI PRAVNI LIJEK NE ISPUNI SVOJU OSNOVNU SVRHU. Neke
države/regije ili ostali zakonski sustavi ne dopuštaju isključivanje ili ograničenje slučajnih ili
posljedičnih šteta, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključivanje ne može primijeniti na vas.

9. KUPCI VLADE SAD. Ako ste dio Vlade SAD tada su sukladno FAR-u 12.211 i FAR-u 12.212,
komercijalni računalni softver, računalna softverska dokumentacija i tehnički podaci za komercijalne
stavke, licencirani sukladno važećem komercijalnom licencnom ugovoru tvrtke HP.

10. SUKLADNOST S IZVOZNIM ZAKONIMA. Pridržavat ćete se svih zakona, propisa i uredbi (i) koje
važe za uvoz ili izvoz Softvera ili (ii) koje ograničavaju korištenje softvera, uključujući sva ograničenja
u trgovanju nuklearnim, kemijskim ili biološkim oružjem.

11. PRIDRŽANA PRAVA. Tvrtka HP i njeni dobavljači pridržavaju sva prava koja vam nisu izričito
dana ovim EULA.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Izmijenjeno 11/06.

146 Dodatak B Servis i podrška

HRWW