HP LaserJet P2055 Printer series - Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Windows

background image

Promjena postavki upravljačkog programa pisača za

Windows

Promjena postavki za sve zadatke
ispisa dok se program ne zatvori

Promjena zadanih postavki za sve
zadatke ispisa

Promjena konfiguracijskih postavki
uređaja

1.

U izborniku File (Datoteka) u
programu odaberite Print (Ispis).

2.

Odaberite upravljački program, a
zatim pritisnite Properties
(Svojstva) ili Preferences
(Preference).

Koraci se mogu razlikovati; ovo je
postupak koji se najčešće koristi.

1.

Windows XP i Windows Server
2003 (korištenjem zadanog
prikaza izbornika Start)
: Pritisnite
Start, a zatim pritisnite Printers
and Faxes
(Pisači i faksovi).

ILI

Windows 2000, Windows XP i
Windows Server 2003
(korištenjem klasičnog prikaza
izbornika Start)
: Pritisnite Start,
zatim Settings (Postavke), a zatim
Printers (Pisači).

ILI

Windows Vista: Pritisnite Start,
zatim Control Panel (Upravljačka
ploča), te u kategoriji za Hardware
and Sound
(Hardver i zvuk)
pritisnite Printer (Pisač).

2.

Desnom tipkom miša pritisnite
ikonu upravljačkog programa, a
zatim odaberite Printing
Preferences
(Preference ispisa).

1.

Windows XP i Windows Server
2003 (korištenjem zadanog
prikaza izbornika Start)
: Pritisnite
Start, a zatim pritisnite Printers
and Faxes
(Pisači i faksovi).

ILI

Windows 2000, Windows XP i
Windows Server 2003
(korištenjem klasičnog prikaza
izbornika Start)
: Pritisnite Start,
zatim Settings (Postavke), a zatim
Printers (Pisači).

ILI

Windows Vista: Pritisnite Start,
zatim Control Panel (Upravljačka
ploča), te u kategoriji za Hardware
and Sound
(Hardver i zvuk)
pritisnite Printer (Pisač).

2.

Desnom tipkom miša pritisnite
ikonu upravljačkog programa, a
zatim odaberite Properties
(Svojstva).

3.

Pritisnite karticu Device Settings
(Postavke uređaja).

24

Poglavlje 3 Softver za Windows

HRWW